Synpunkter och medborgarförslag

Här kan du, via våra e-tjänster, lämna dina synpunkter eller medborgarförslag. Om du lämnar en synpunkt kommer du att få ett svar eller återkoppling inom någon eller några dagar. Om du lämnar ett medborgarförslag tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Synpunkter

Välkommen att lämna dina synpunkter som rör kommunens verksamheter. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske beröm. Det handlar ofta om ett enklare ärende som du kan få ett snabbt svar på.

Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Kumla kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för.

Tanken med medborgarförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan som kräver ett visst utredningsarbete. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag.

Vad händer med mitt förslag?

Du får först en bekräftelse på att ditt medborgarförslag tagits emot. Ett medborgarförslag tas först upp i fullmäktige. Fullmäktige avgör sedan om förslaget efter utredning ska besvaras av fullmäktige eller av någon nämnd. När fullmäktige bestämt vem som ska svara på förslaget meddelar vi detta.

Du får också information om när fullmäktige eller nämnden slutligt ska fatta beslut om ditt förslag. Enligt kommunallagen ska ett medborgarförslag besvaras inom ett år.