Synpunkter och medborgarförslag

Här kan du, via våra e-tjänster, lämna dina synpunkter eller medborgarförslag.

Vad är skillnaden på synpunkt och medborgarförslag? 

Ett medborgarförslag är en idé om något som inte finns idag, det kan vara något som du saknar eller som du tycker borde utvecklas. Det kan alltså inte innehålla synpunkter eller klagomål på något som redan finns. Synpunkter kan handla om mindre åtgärder, exempelvis behov av extra soptunnor.

Om du lämnar en synpunkt kommer du att få ett svar eller återkoppling inom någon eller några dagar från verksamheten som berörs. Det svar du får kommer från någon av kommunens medarbetare eller chefer.

Om du lämnar ett medborgarförslag tar det i de flesta fall flera månader, ibland upp till ett år innan du får svar på ditt förslag. Svaret beslutas av fullmäktiges politiker eller av politikerna i berörd nämnd.