Synpunkter

En hand som visar tummen upp

Vi vill gärna veta om du är nöjd med de tjänster som kommunens verksamheter erbjuder. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter, de kan hjälpa oss att bli en ännu bättre kommun. En synpunkt handlar ofta om något du tycker borde fungera annorlunda och som du kan få ett snabbt svar på.

Alla synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Tänk på att vara försiktig med känsliga uppgifter (t.ex. personuppgifter) men försök vara så detaljerad som möjligt i din beskrivning av ärendet. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning, eller liknande, det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.

Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess gäller.