Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Inlämnade och besvarade medborgarinitiativ

I Kumla kommun har du som medborgare möjlighet att lämna förslag på saker som du anser borde vara annorlunda i kommunen. Vi kallar det för medborgarinitativ.

Vilka medborgarinitativ som har inkommit men inte är besvarade och vilka som har inkommit och har besvarats de senaste två åren hittar du nedan.

Vill du ta del av andra medborgarinitaitv eller ha hjälp i framtagandet med ett medborgarinitativ vänligen kontakta servicecenter@kumla.se

Inkomna men ej besvarade

Datum för inkommen handling

Initiativets innehåll


2019-09-10

Medborgarinitiativ om utegym i Åbytorp


2019-10-25

Medborgarinitiativ om att införa medborgarbudget


2019-10-31

Medborgarinitiativ om ordningsvakter i centrum


2020-01-14

Medborgarinitiativ om ett nytt koloniområdeInkomna och besvarade

Datum för inkommen handling

Initiativets innehåll

Svar på initiativ

Datum för utgående svar

2019-05-09

Medborgarinitiativ om hundrastgård i Sannahed

 Avslag

2019-09-10

2019-05-31

Medborgarinitiativ om övergångsställen och farthinder

Avslag

2019-09-05

2019-05-31

Medborgarinitiativ om säkrare ridvägar

Avslag

2019-09-10

2019-06-27

Medborgarinitiativ om kameror, ordningsvakter eller polis i centrum

I samråd med medborgaren har initiativet behandlats på annat sätt än genom politiskt beslut

2019-09-16

2019-04-28

Medborgarinitiativ om cykelställ där cykel kan låsas fast vid Folkets Hus i Kumla

Besvarad

2019-10-04

2019-10-16

Medborgarinitiativ om ordning och reda

I samråd med medborgaren har initiativet behandlats på annat sätt än genom politiskt beslut

2019-11-05

2019-05-20

Medborgarinitiativ om parkeringsförbud på Hägergatan

Besvarad

2019-12-05

2019-06-05

Medborgarinitiativ om färgade soppåsar

Besvarad

2019-12-12

2019-08-12

Medborgarinitiativ om asfalterad cykelbana mellan Kumla och Hallsberg

Besvarad

2019-12-12

2019-08-12

Medborgarinitiativ om cykelställ som plogas vintertid i närheten av pendlarparkeringen vid Gamla vägen

Bifall

2019-12-12

2019-08-12

Medborgarinitiativ om bastu och vinterbad

Avslag

2019-12-10

2019-08-18

Medborgarinitiativ om ridanläggning

Avslag

2019-12-10

2019-08-21

Medborgarinitiativ om fler klätterställningar eller andra aktivitetsredskap till Hällabrottets skola/förskola

Besvarad

2020-02-07

2019-12-10

Medborgarinitiativ om gång- och cykelbana längs med Söderhavsvägen

Initiativet har behandlats på annat sätt än genom politiskt beslut

2020-02-11

2019-11-21

Medborgarinitiativ om enkelriktad väg på Villagatan

Avslag

2020-03-12

2019-10-16

Medborgarinitiativ lådcyklar

Besvarad

2020-03-04

2019-10-25

Medborgarinitiativ om cirkelledda aktiviteter på Djupadalsbadet

Avslag

2020-02-06

2019-10-13

Medborgarinitiativ om större matsal på Fylsta skola

Besvarad

2020-04-23

2019-12-04

Medborgarinitiativ om att göra grusparkeringen vid Skogstorps gymnastikhall till en asfalterad parkering

Besvarad

2020-05-07

2020-01-08

Medborgarinitiativ om att återinstallera hockeyrink i Hardemo

Avslag

2020-05-07