Inlämnade och besvarade medborgarinitiativ

I Kumla kommun har du som medborgare möjlighet att lämna förslag på saker som du anser borde vara annorlunda i kommunen. Vi kallar det för medborgarinitativ.

Vilka medborgarinitativ som har inkommit men inte är besvarade och vilka som har inkommit och har besvarats de senaste två åren hittar du nedan.

Vill du ta del av andra medborgarinitaitv eller ha hjälp i framtagandet med ett medborgarinitativ vänligen kontakta servicecenter@kumla.se

Inkomna men ej besvarade

Skriv tabellbeskrivning här

Datum för inkommen handling

Initiativets innehåll

Svar på initiativ

2019-04-28

Medborgarinitiativ om cykelställ där cykel kan låsas fast vid Folkets Hus i Kumla

 

2019-05-06

Medborgarinitiativ om färgade soppåsar


2019-05-09

Medborgarinitiativ om hundrastgård i Sannahed


2019-05-20

Medborgarinitiativ om översyn av gällande trafikregler på Hägergatan i Kumla


2019-05-31

Medborgarinitiativ om säkrare ridvägar


2019-05-31

Medborgarinitiativ om övergångsställen och farthinder


 

2019-06-27

Medborgarinitiativ om kameror, ordningsvakter eller polis i centrum


 

2019-08-12

Medborgarinitiativ om asfalterad cykelbana mellan Kumla och Hallsberg


2019-08-12

Medborgarinitiativ om cykelställ som plogas vintertid i närheten av pendlarparkeringen vid Gamla vägen


2019-08-12

Medborgarinititiv om bastu och vinterbad


2019-08-18

Medborgarinitativ om ridanläggning


2019-08-21

Medborgarinitiativ om fler klätterställningar eller andra aktivitetsredskap till Hällabrottets skola/förskola


2019-09-10

Medborgarinitiativ om utegym i Åbytorp


Inkomna och besvarade

Skriv tabellbeskrivning här

Datum för inkommen handling

Initiativets innehåll

Svar på initiativ

Då medborgarinitiativ är nytt sedan april 2019 finns ännu inga besvarade ärenden