Trygghetsvandring

Kommunen genomför fysiska trygghetsvandringar. Vi har dock noterat att dessa inte har lockat så stort deltagande, varför vi erbjuder e-tjänsten Digital trygghetsvandring.

Antalet besökare har på de fysiska trygghetsvandringarna har blivit färre och färre. Med anledning av detta har kommunen tagit fram e-tjänsten Digital Trygghetsvandring. Här kan du, när det passar dig, skicka in observationer som du har gjort. Via en karta kan du också markera exakt position för ditt ärende. Detta innebär att vem som helst, när som helst kan bidra till ett tryggare Kumla.

De synpunkter som vi får in i denna e-tjänst tar vi med i den månatliga lägesbilden som vi gör inom arbetet med EST, Effektiv Samordning för Trygghet.