Samverkansavtal

En viktig del i arbetet med trygghet i kommunen är det samverkansavtal som områdespolis och socialtjänsten ingått.

Detta avtal innebär att polisen och socialtjänsten på ett strukturerat sätt samverkar och arbetar tillsammans för bästa resultat.

Denna samverkan innebär bland annat:

  • Att polis och socialtjänst träffas kontinuerligt för att ta upp relevanta frågeställningar.
  • Att polis och socialtjänst tillsammans närvarar vid föräldraforum där man informerar om läget i Kumla.
  • Att socialtjänst, vid polisens riktade insatser i Kumla håller socialtjänstens öppenvård öppet under kvällstid för att kunna erbjuda insatser på hemmaplan med syfte att upprätta en direktkontakt med personer som omhändertas av polis på grund av misstanke för narkotikabrott.
  • Att polis och socialtjänst samverkar vid hembesök och bekymringssamtal.