Medborgarlöften

För att få en inriktning i det brottsförebyggande arbetet som polis och kommun bedriver upprättas ett medborgarlöfte.

Detta tas fram utifrån de synpunkter vi och polisen får in från medborgare och medarbetare. Inför gällande medborgarlöfte hade alla medborgare möjlighet att inkomma med synpunkter på vilka områden som ansågs vara viktigast att arbeta med. Detta medborgarlöfte innehåller följande löften:

  • Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med socialtjänsten i Kumla kommun.
  • Polisen lovar att i samverkan med kommunen erbjuda föräldrainriktade informationsträffar, med syftet att utöka kunskapen om narkotika, i samtliga skolor i kommunen.
  • Kommunen lovar att i samverkan med polisen arbeta aktivt med grannsamverkan. Strävan är att utöka befintliga grannsamverkansområden med 10 stycken.