Kamerabevakning

Kommunen har möjlighet att vidta olika former av trygghetsskapande åtgärder och en av de åtgärder som finns är kamerabevakning.

Kumla kommun har kamerabevakning på följande platser:

  • Östra delen av gångtunneln vid Kumla station
  • In- och utfart till ramp på återvinningscentralen

Och fasader och tak på följande skolor:

  • Kumlaby skola
  • Skogstorpsskolan
  • Vialundskolan
  • Malmens skola
  • Hagaskolan”

Behovet av ytterligare kamerabevakning analyseras fortlöpande.

För att medges tillstånd till kamerabevakning krävs dock ett underlag som visar att vi kan konstatera att vi har ett identifierat område med återkommande problem.