Grannsamverkan

Här finns information om Grannsamverkan.

Logga för Grannsamverkan

Om Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Mer information finns här: Samverkan mot brott – Grannsamverkan Länk till annan webbplats.

Om metoden

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Kumla kommun beslutat att under 2021 och 2022 stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) vilka står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Starta Grannsamverkan

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas polisen för uppstart av Grannsamverkansområdet. Mer information finns här: Grannsamverkan | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.