Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

EST - Effektiv Samordning för Trygghet

EST, som står för Effektiv Samordning för Trygghet innebär att vi systematiskt samlar in alla observationer vi gör i kommunen.

Detta kan vara observationer från de kommunala verksamheterna, observationer från kommunalt bostadsbolag och observationer från allmänheten som vi till exempel får in via e-tjänsten för digital trygghetsvandringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De observationer som vi får in analyseras av kommunen och polisen och i denna analys ingår även inkomna polisanmälningar. Denna analys redovisas sedan i BRÅ styrgrupp där vi kommer fram till vilka åtgärder vi behöver vidta. De åtgärder som kan bli aktuella är bland annat att polisen styr sina patruller till de områden där vi fått in flest observationer eller att de kan vidta andra särskilda åtgärder. Det kan också handla om att vi i kommunen kan arbeta med trygghetsskapande åtgärder i det allmänna rummet såsom bättre belysning, kamerabevakning och beskärning av buskage.

Några konkreta åtgärder som kan nämnas som ett resultat av EST-arbetet är:

  • Kommunens arbete med att förbättra belysningen i området Kvarnparken.
  • Polisens beslut om särskild insats under våren och sommaren 2020 med fokus mot narkotika. Denna insats innebar dessutom att polisen satte upp en kamera i området Kvarnparken, en kamera som numera är permanent.