EST - Effektiv Samordning för Trygghet

EST, som står för Effektiv Samordning för Trygghet, innebär att vi systematiskt samlar in alla observationer vi gör i kommunen.

Detta kan vara observationer från de kommunala verksamheterna, observationer från kommunalt bostadsbolag och observationer från allmänheten som vi till exempel får in via e-tjänsten för digital trygghetsvandring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De observationer som vi får in analyseras av kommunen och polisen och i denna analys ingår även inkomna polisanmälningar. Analysen redovisas sedan i Brottsförebyggande rådets styrgrupp där vi kommer fram till vilka åtgärder vi behöver vidta. De åtgärder som kan bli aktuella är bland annat att polisen styr sina patruller till de områden där vi fått in flest observationer eller att de kan vidta andra särskilda åtgärder. Det kan också handla om att vi i kommunen kan arbeta med trygghetsskapande åtgärder i det allmänna rummet såsom bättre belysning, kamerabevakning och beskärning av buskage.

En gemensam lägesbild

Sedan starten har ett digitalt system införts där utbildade rapportörer runt om i kommunen kan rapportera in konkreta händelser som till exempel våld, buskörningar, inbrott eller folksamlingar som skapar otrygghet.

Rapportörerna är människor som vistas i det offentliga rummet, antingen genom deras yrken eller som privatpersoner. Rapporterna sammanställs och ger en lägesbild av vad som har hänt samt när och var det hände.

Förebyggande åtgärder

Ju mer information som rapporteras in i systemet desto bättre blir underlaget för prioriteringen av resurser. Tanken är att på sikt kunna se vilka händelser som sker över tid och under vilken period på året de oftast sker.

Tillsammans för ett tryggare Kumla

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbetet i Kumla kommun publiceras en regelbunden sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat kommunens trygghetssamordnare och polisen.

Lägesbild, januari-april 2022