Kameraövervakning

Här informerar vi om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in i samband med kameraövervakning.

I samband med kameraövervakning samlar vi in personuppgifter i form av rörlig bild. Under respektive kameraövervakning nedan ser du vilken nämnd som är ansvarig för uppgifterna och hur nämnden behandlar dessa.

Östra delen av gångtunneln vid Kumla station

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att förebygga och förhindra brott i östra delen av gång- och cykeltunneln vid Kumla station.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen samt 7-8 §§ kamerabevakningslagen.

Personuppgifterna sparas i en månad i enlighet med kommunens tillstånd för övervakningen. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än en månad.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten.

In- och utfart till ramp på återvinningscentralen

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att skydda egendom och förebygga skadegörelse.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna sparas i 14 dagar.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten.

Fasader och tak på Kumlaby skola

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att förebygga skadegörelse och brott på Kumlaby skola.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen samt 7-8 §§ kamerabevakningslagen.

Personuppgifterna sparas i en månad i enlighet med kommunens tillstånd för övervakningen. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än en månad.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten, ansvarig rektor samt fastighetstekniker.

Fasader och tak på Skogstorpsskolan

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att förebygga skadegörelse och brott på Skogstorpsskolan.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen samt 7-8 §§ kamerabevakningslagen.

Personuppgifterna sparas i en månad i enlighet med kommunens tillstånd för övervakningen. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än en månad.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten, ansvarig rektor samt fastighetstekniker.

Fasader och tak på Vialundskolan

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att förebygga skadegörelse och brott på Vialundsskolan.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen samt 7-8 §§ kamerabevakningslagen.

Personuppgifterna sparas i en månad i enlighet med kommunens tillstånd för övervakningen. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än en månad.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten, ansvarig rektor samt fastighetstekniker.

Fasader och tak på Malmens skola

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att förebygga skadegörelse och brott på Malmens skola.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen samt 7-8 §§ kamerabevakningslagen.

Personuppgifterna sparas i en månad i enlighet med kommunens tillstånd för övervakningen. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än en månad.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten, ansvarig rektor samt fastighetstekniker.

Fasader och tak på Hagaskolan

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Behandlingen syftar till att förebygga skadegörelse och brott på Hagaskolan.

Nämnden behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen samt 7-8 §§ kamerabevakningslagen.

Personuppgifterna sparas i en månad i enlighet med kommunens tillstånd för övervakningen. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än en månad.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten, ansvarig rektor samt fastighetstekniker.