Registrering och kontroll av livsmedel

Behandlingar som rör livsmedel:

Registrering och kontroll enligt livsmedelslag

Ändamål: Utöva kontroll över livsmedelsverksamhet.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e och 9.2.g dataskyddsförordningen och 11 § livsmedelslagen samt §§ 23 och 25 livsmedelsförordningen.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder och IP-adress.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 6.1.6 och 6.2.9.

Överföring: Externa: Livsmedelsverket.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB och Enkätfabriken AB.