Bostadsanpassning

Behandlingar som rör bostadsanpassning:

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ändamål: Pröva en ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Laglig grund: Myndighetsutövning. Artikel 6.1e, 9.2.g dataskyddsförordningen och 2 § lag om bostadsanpassningsbidrag.

Personuppgifter: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, fastighetsnyckel och/eller universell unik identitet (UUID), koordinater för åtgärd, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och kontouppgifter.

Lagringstid: Se myndighetsnämndens informationshanteringsplan avsnitt 8.10.1.

Överföring: Externa: Den aktör som utför bostadsanpassningen på uppdrag av kommunen eller den sökande. Interna: Kumla kommuns ekonomiavdelning.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB.