Tidningsreferat

Referaten är hämtade ur notiser och artiklar från Nerikestidningen 1897-1925. I huvudsak är det uppgifter som berör Kumla tätort och landskommun.

Ibland upptar referatet hela notisen men ofta finns mer att läsa i tidningslägget. Dessa finns i pappersform på Stadsarkivet i Örebro samt på universitetsbiblioteket. Tyvärr är de ännu inte mikrofilmade.

Sökning kan ske i hela databasen. Man kan söka på enskilda ord. årtal eller kategori.Följande kategorier finns: Domstolssaker, föreningar, hälsa, skola, personnotiser, brandväsende och samhälle.