Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Gårdsnamnsregister

I gårdnamnsregistret kan du söka uppgifter om bebyggelsen i Kumla tätort.

De fastigheter som har ett äldre gårdsnamn har registrerats med uppgift om gatuadress, kvartersnamn och stadsägonummer.