Gårdsnamnsregister

I gårdnamnsregistret kan du söka uppgifter om bebyggelsen i Kumla tätort.

De fastigheter som har ett äldre gårdsnamn har registrerats med uppgift om gatuadress, kvartersnamn och stadsägonummer.