Kumlafotografer

Här är en beskrivning över några av de fotografer som har arbetat i Kumla, bland annat Knut Brydolf, Maja Lindqvist och Curt Götlin.

Knut Brydolf

Den första fotografen med fast ateljé i Kumla var Knut Brydolf. Han kom till orten 1897 och många av hans tidigare fotografiska uppdrag var vid regementet i Sannahed. Redan 1905 lämnar han Kumla och startar ateljé i Eskilstuna.

I kommunarkivet finns en mindre samling glasplåtar, uteslutande ateljéfotografier. Cirka 25 % av arkivet innehåller fotografier av namngivna personer medan namn saknas på resten. Förutom glasplåtarna finns även ett antal papperskopior såväl exteriör- som interiörbilder.

Frida Velin

När Knut Brydolf flyttade övertogs ateljén av Frida Velin. Hon hade tidigare arbetat som assistent åt Knut. Hennes ateljé var belägen vid torget på Hagendalsvägen 8. Endast enstaka papperskopior återstår från hennes verksamhet i Kumla. Frida Velin var troligen verksam fram till slutet av 1920-talet.

Maja Lindqvist

Maja Lindqvist var bosatt i Kumla åren 1916-1918. Hon är endast känd genom ett fåtal porträttbilder samt några bilder föreställande Johanneskyrkan.

Agnes Djurfeldt & Co

Agnes Djurfeldt & Co hade ateljé i bokhandlare Perssons gård på torget, Hagendalsvägen 8. Enstaka porträttbilder finns från denna firma. Möjligen var hon verksam i slutet av 1910-talet.

Sven Sundberg

Sven Sundberg kom till Kumla 1916 och etablerade en fotoateljé i Kumla senast 1920. Troligen huserade han de första åren i fotoateljen på Hagendalsvägen 8. Efter att ha fotograferat Gustav V under en älgjakt i Haddebo 1923  fick han kalla sig hovfotograf och är hittills den enda fotografen i Kumla med det epitetet.

När Sven Sundberg avlider i slutet av 1930-talet fortsätter hustrun verksamheten i den nya ateljen på Köpmangatan. Från Sven Sundbergs fotoateljé har ett mindre arkiv bestående av negativ och papperskopior bevarats och förvaras i dag i kommunarkivet.

Inez Sundberg och Hjalmar Olsson

En syster till Sven Sundberg, Inez Sundberg, startade i början av 1940-talet en fotoateljé tillsammans med Hjalmar Olsson. Ateljen sysslade i huvudsak med bröllops-, pass- och dopfotografering men även en del uppdragsfotografering åt olika företag och tidningar. De sista åren var ateljén belägen vid torget på Trädgårdsgatan. Negativen som i dag förvaras i kommunarkivet uppgår till cirka fem hyllmeter och omfattar på ett ungefär åren 1945-1967.

Curt Götlin samt Östen och Hjördis Johansson

Curt Götlin (1900-1993) etablerade sig på Hagendalsvägen 1937. Samtidigt innehade han en ateljé i Örebro. Kumlaateljén bytte år 1943 namn till Kamerabilden. Några år senare, 1946, övertogs företaget av Östen och Hjördis Johansson. Östen förestod fotoaffären och Hjördis ateljén. Lite drygt 3 600 glasplåtar finns bevarade från den period då Curt Götlin ägde ateljén.