Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Knut Brydolfs fotoateljé

Databasen innehåller ateljébilder ur Knut Brydolfs arkiv. De knapphändiga uppgifterna till bilderna, oftast endast beställarnamn och eventuellt en bostadsort, har i vissa fall kompletterats med uppgifter ur Folkräkningen.

Dessa uppgifter har lagts till i de fall då det råder stor sannolikhet att fotografiet föreställer nämnda personer. Det bör dock påpekas att antagandet kan vara fel. Rättningar och tillägg till databasen tas emot med stor tacksamhet.