Knut Brydolfs fotoateljé

Databasen innehåller ateljébilder ur Knut Brydolfs arkiv. De knapphändiga uppgifterna till bilderna, oftast endast beställarnamn och eventuellt en bostadsort, har i vissa fall kompletterats med uppgifter ur Folkräkningen.

Dessa uppgifter har lagts till i de fall då det råder stor sannolikhet att fotografiet föreställer nämnda personer. Det bör dock påpekas att antagandet kan vara fel. Rättningar och tillägg till databasen tas emot med stor tacksamhet.