Ateljé Kamerabilden

Samlingen innehåller i huvudsak ateljébilder (personporträtt) från tiden 1937-1945. Sannolikt är flertalet av fotografierna tagna av Curt Götlin som vid denna tid ägde Atelje Kamerabilden. Här finns även ett fåtal reprofotografier av äldre bilder samt skolklasser varav några kan hänföras till en bestämd skola.

De flesta av fotografierna är så kallad Polyfoto. Upp till 48 exponeringar har skett på varje glasplåt. Fotografierna är i original glasplåtar som har blivit inskannade och digitaliserade av Spectravision i Örebro.

Bilddatabasen innehåller fotografier på enskilda personer samt uppgifter om beställaren av fotografiet. Beställaren av fotografiet, det vill säga den person som registret innehåller uppgifter om, är inte alltid densamma som är avfotograferad.  Om du förekommer på ett fotografi i denna samling och inte vill ha det publicerat på Kumla kommuns hemsida är du välkommen att kontakta sidansvarig för att få bilden bortplockad från hemsidan.