Beredskapsveckan 2023 - var med och tävla!

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats från MSB som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig, detta år på temat Öva! Var med och tävla samtidigt som du övar upp din motståndskraft. Klicka här för mer information.