Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vård och omsorg

Senast uppdaterad 2021-02-03

Informationsmaterial om vaccination till invånare som har hemtjänst

Måndag den 8 februari klockan 14.00 kan invånare med hemtjänst börja boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker sedan vid en vaccinationsnod i länet.

Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller både den som har hemtjänst och närstående som bor i samma hushåll som den som har hemtjänst.

Tillgången på tider styrs av hur mycket vaccin som kommer. Om tiderna tar slut så kommer nya tider att läggas ut när ny leverans av vaccin har kommit.

1177.se, information om vaccination mot covid-19 i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län, informationsblad om att boka tid för vaccination (finns på flera språk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten, informationsblad Till dig som vaccinerar dig mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten, hälsodeklaration att fylla i innan vaccination (finns även vid vaccinationsnoderna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-09-23

Besöksförbuden på våra vård- och omsorgsboenden upphör

Den 1 oktober upphör besöksförbuden på våra vård- och omsorgsboenden.

Just nu pågår förberedelser i verksamheten som fortsatt har stort ansvar i att skapa förutsättningar att ta emot besökare. Varje enskild besökare har dock ansvar att följa gällande råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Nyhet om att besöksförbuden upphör

Senast uppdaterad 2020-08-26

Besöksförbud på äldreboenden förlängs till och med 30 september

Regeringen förlänger det nationella besöksförbudet på äldreboenden att gälla till och med den 30 september. Förbudet gället på samtliga boenden i Kumla kommun.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.

Senast uppdaterad 2020-06-18

Besöksförbud på äldreboenden förlängs

Regeringen förlänger det nationella besöksförbudet på äldreboenden att gälla till och med den 31 augusti. Förbudet gället på samtliga boenden i Kumla kommun.

Senast uppdaterad 2020-05-19

Vi använder visir i nära vård hos samtliga äldre brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi nu visir i nära vård hos samtliga äldre brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

Senast uppdaterad 2020-05-01

Tillfällig stängning av seniorrestauranger

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda till och med den 31 augusti. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

Vi bryr oss om dig och ber dig därför att vara försiktig i tider som dessa!

Senast uppdaterad 2020-04-22

Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

Under de senaste dagarna har frågan om skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg varit uppmärksammad nationellt, regionalt men också lokalt här i Kumla.

Vi följer myndigheternas rekommendationer

När det gäller skyddsutrustning så följer vi myndigheternas rekommendationer där det gemensamma målet är att patienter, brukare och personal inom vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap. Kunskapen om viruset som orsakar covid-19 och dess spridning ökar och rekommendationerna om skyddsåtgärder uppdateras regelbundet av bland annat Folkhälsomyndigheten.

Vi följer de basala hygienrutiner som finns

De erfarenheter som nu finns visar att det är viktigt att följa de basala hygienrutinerna och detta gäller även hos oss inom Kumla kommun.

- Att följa de basala hygienrutinerna är ingenting nytt för vår personal men i och med rådande läge har vi valt att tydliggöra rutinerna och det för att undvika missförstånd samt att kunna bemöta frågor och funderingar. Detta har bland annat gjorts genom utökade utbildningar och genomgångar på arbetsplatsträffar och omvårdnadsträffar, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Johansson.

Medarbetare inom Kumla kommuns vård och omsorg får information om de basala hygienrutinerna vid sin anställning och skriver då under en skriftlig ansvarsförbindelse om att följa dessa rutiner. Medarbetare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa gällande föreskrifter liksom lokala rutiner samt hålla sig informerad om uppdatering av dessa.

- Det är viktigt att vi som arbetar här följer de rutiner som finns och att vi till exempel inte använder handskar vid alla tillfällen utan bara vid de tillfällen då vi riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor. Det är också viktigt att vi tvättar händerna väl både innan och efter ett besök, säger en medarbetare inom hemtjänsten.

Det är av yttersta vikt att våra medarbetare inom vård och omsorg känner sig trygga, vet hur de ska agera och skyddas mot att smittas i sitt arbete. Lika viktigt är det att de har kunskaper om hur smitta bland patienter och omsorgstagare förebyggs, genom basala hygienrutiner, och i vissa fall skyddskläder och skyddsutrustning. Detta för att undvika smittspridning inom våra verksamheter.

Vad är basala hygienrutiner?

Socialstyrelsens föreskrift ”Basal hygien i vård och omsorg 2015:10” avser arbetskläder, handhygien, handskar och engångsförkläde/skyddsrock. Det handlar bland annat om att:

  • Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage etc, eftersom de samlar mikroorganismer och hindrar en effektiv handdesinfektion.
  • Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart före och efter vård- och omsorgsmoment.
  • Skyddshandskar för engångsbruk ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor.
  • Engångsförkläden av plast ska användas om arbetskläderna riskerar komma i kontakt med kroppsvätskor.
  • I särskilda fall kompletteras övrig skyddsutrustning med stänkskydd, munskydd, skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk.

Syftet är att förhindra smitta

  • mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder.
  • från vårdtagare till personal och från personal till vårdtagare.

Skillnader mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning

Arbetskläder är kläder som personal använder på jobbet när de kommer i fysisk kontakt med vård- och omsorgstagare.

Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material, till exempel hud och hudfragment. Med skyddskläder menas plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande. Skyddshandskar ska användas vid vård- och omsorgsmoment som innebär risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor. Syftet med skyddskläder är att skydda arbetskläder och därmed hindra smittspridning mellan patienter eller den som får omsorg.

Personlig skyddsutrustning är den utrustning arbetstagare har på sig för sin egen säkerhet. Det finns olika typer av skyddsutrustning. Vid skydd mot smitta kan det exempelvis handla om skyddsglasögon, visir, skyddsrock, munskydd och andningsskydd.

När använder vi skyddsutrustning och vad använder vi?

Här beskrivs, genom olika situationer, när vi använder skyddsutrustning och vad vi använder. Kom ihåg att Covid-19 är en droppsmitta som smittas genom att kroppsvätska, exempelvis saliv, förflyttas från en person till en annan. Det smittar alltså inte via luften.

En frisk medarbetare besöker en frisk brukare

När en frisk medarbetare besöker en frisk brukare så används ingen skyddsutrustning. De basala hygienrutinerna följs vad gäller att tvätta och desinfektera händerna innan och efter ett besök. Vid kontakt med kroppsvätska används engångshandskar och engångsförkläde.

En frisk medarbetare besöker en konstaterat covid-19 smittad brukare

När en frisk medarbetare besöker en konstaterat covid-19 smittad brukare används skyddsutrustning såsom engångsförkläde och engångshandskar då det finns risk för att komma i kontakt med kroppsvätska. Likaså används visir. Munskydd finns att tillgå i de fall då droppar från hosta eller nysningar riskerar att komma in under visiret. Utöver detta följs de basala hygienrutinerna följs vad gäller att tvätta och desinfektera händerna innan och efter ett besök.

En sjuk medarbetare besöker inte någon

En sjuk medarbetare besöker inte någon utan stannar hemma till dess att den är frisk och sedan ytterligare minst två dagar.

För att vi i vårt uppdrag ska kunna ge en trygg vård och omsorg till våra kommuninvånare är det av största vikt att vi alla följer myndigheternas beslut och rekommendationer. Detta för att skydda dig själv och andra!

Krisinformation.se - så minskar vi smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: Folkhälsomyndighetens webbplats, Socialstyrelsens webbplats, Basal hygien vid kommunal vård och omsorg från Region Örebro län.

Senast uppdaterad 2020-04-20

Vi är väl rustade för att ta hand om våra sjuka hyresgäster

Vi har konstaterat att tre av våra hyresgäster inom våra vård- och omsorgsboenden är smittade av coronaviruset covid-19. Alla tre bor på Hemgården i Sannahed. Provtagningarna visar att vi inte har smittade hyresgäster på något av våra övriga äldreboenden.

Det var en hyresgäst som visade symtom förra veckan. Då togs prover på alla de fem som bor på avdelningen och det konstaterades under veckoslutet att tre av dem var smittade.

Nu är de tre isolerade på sina rum. I dag är de i relativt god form och är uppe och tittar på TV och försöker njuta av det vackra vädret utanför fönstret.

Alla var väl förberedda

-Vi var bra förberedda, säger Rezan Sandar, undersköterska. För ett par veckor sedan hade en hyresgäst på en annan avdelning symtom och då skärpte vi upp alla rutiner noga i hela huset. Det visade sig att han inte var smittad, men det gjorde oss förberedda. 

Våra sjuksköterskor Lisa och Helena har gått igenom allt noga och vi har haft all utrustning på plats från dag ett, och vi har tydliga checklistor på hur vi tar på oss och tar av oss skydden på ett säkert sätt, berättar Rezan och hennes kollega Marita Larsson som är de som jobbar just den här förmiddagen.

Utrustningen och bemanningen är på plats och fungerar

Det förklarar att det inte är jättestora skillnader mot säkra basala hygienrutiner vid andra smittor i vardagen, så som kanske vinterkräksjukan. Men, de är noggrannare nu och det kan bli en positiv lärdom för framtiden. Rezan och Marita säger att de känner ett stort stöd i sitt jobb. Dels har de fått bra information och de vet att de får all utrustning de behöver och alla hjälps åt så att bemanningen fungerar när det är personal som är hemma för symtom och VAB eller när det behövs extra händer.

-Nu när vi har tre av fem hyresgäster smittade så har så klart utrustningen och hygienrutinerna mycket extra tid. Men det har vi löst genom att öka på bemanningen. Vi själva har utökat vår arbetstid och vi tar in extra personal vid behov, säger Rezan.

På Hemgården har man egna sjuksköterskor, och man har även stöd av kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska i kommunen (MAS). Utöver det finns regionens Smittskydd & Vårdhygien som stöd i utbildning och information, för oss i kommunen.

-Jag är oerhört stolt över personalen som har stor respekt och omtanke för våra hyresgäster. De har hög kunskap och kompetens och jobbar väldigt professionellt trots att vi så klart handskas med oro och nya utmaningar i det dagliga arbetet, säger Lise-Lott Gerdsdorff, verksamhetschef vård- och omsorg i Kumla kommun.

Senast uppdaterad 2020-04-09

Vi tar inte emot för växelvård

Ordförande i krisledningsnämnden har fattat beslut om att vi från och med i dag, 9 april 2020, inte kommer att verkställa växelvård, detta för att minimera risken för smittspridning. Det betyder att de som är hos oss just nu får fullfölja sin period ut, men vi tar inte emot några nya brukare från och med i dag. De personer som omfattas av detta beslut kommer istället få avlastning via hemtjänsten.

Senast uppdaterad 2020-03-31

Besöksförbud på våra boenden

Från och med onsdagen den 1 april gäller besöksförbud på våra boenden. Detta gäller på Akvarellen, Bataljonen, Hemgården, Solbacka, Kungsgården och Skolvägen.

Förordning om tillfälligt förbud mot besöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-20

Annorlunda vardag på våra vård- och omsorgsboenden

Om hur det dagliga arbetet fortsätter på våra vård- och omsorgsboenden i och med Covid-19.

Nyhet om annorlunda vardag på våra boenden

Senast uppdaterad 2020-03-18

Tillfällig stängning av demensdagvårdens verksamhet

Vi kommer under perioden 19 mars till 30 april att stänga demensdagvårdens verksamhet. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika sociala kontakter när man är över 70 år.

Vi bryr oss om de äldre i vårt samhälle och vill värna och skydda dem på bästa sätt!

Påminnelse - undvik onödiga besök på våra äldreboenden!

Och så en liten påminnelse om att det är viktigt att vi tänker på varandra. Därför ber vi er att undvika onödiga besök på våra äldreboenden och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara av våra hyresgäster.

Tack!

Senast uppdaterad 2020-03-18

Tillfällig stängning av seniorrestauranger

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att stängas under perioden 19 mars - 30 april. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

Vi bryr oss om dig och ber dig därför att vara försiktig i tider som dessa!

Senast uppdaterad 2020-03-12

Undvik onödiga besök på våra äldreboenden

Anhöriga bör undvika onödiga besök på våra äldreboenden och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara av våra hyresgäster