Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Kultur och fritid

Senast uppdaterad 2021-06-24

Nya lokala beslut gäller till och med den 31 augusti

Vi förlänger nu våra lokala beslut till och med den 31 augusti. Vi kommer dock succesivt att se över möjligheten till öppnande av verksamheter som idag är stängda.

Nuvarande beslut förlängs till och med den 31 augusti men vi kommer under denna period att se över möjligheten till öppnande av verksamheter som idag är stängda.

Detta kommer att göras utifrån de regler, råd och rekommendationer som finns för att minimera risken för smitta. Det kan bland annat handla om att begränsa antalet besökare, se över rutiner för städning av lokaler, se till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion, markera avstånd i golvet eller att möblera om.

Följande beslut gäller mellan den 15 juli - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Djupadalsbadets inomhus bad öppnar den 15 juli.

Följande beslut gäller mellan den 1 juli - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Vi öppnar upp för idrottsföreningar att ha träning inomhus. Under sommaren är dock bara Kumlahallen öppen, övriga hallar har sommarstängt.
 • Vi öppnar upp för idrottsföreningar att genomföra andra inomhusaktiviteter än träning, ex. möten och stämmor.
 • Officersmässen i Sannahed öppnas upp för uthyrning till både allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt privata sammankomster.

Följande beslut gäller mellan den 1 juni - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Kommunens museer öppnar från och med den 1 juni, men med de restriktioner som för närvarande gäller för yta och antal besökare.
 • Guidningar som anordnas av Kumla kommun återupptas den 1 juni med begränsat antal deltagare utifrån de restriktioner som för närvarande gäller.
 • Biblioteket övergår till ordinarie öppettider för sommaren från och med 14 juni.
 • Kumlahallen och tennishallen öppnar från 1 juni.

Senast uppdaterad 2021-05-13

Nya beslut kopplat till Covid-19 från och med 13 maj

Följande gäller i Kumla kommun mellan den 13 maj - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Kumla bibliotek är öppet men med begränsade öppettider och med maximalt 30 samtidiga besökare i lokalen. Studierummen är öppna men tillåter som mest en person per rum åt gången. Bibliotekets öppettider.länk till annan webbplats
 • Biblioteksbussens verksamhet är pausad vad gäller besök på skolor och förskolor.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Föreningar kan anordna en match eller tävling per lag eller utövare varje vecka. Det gäller för barn och unga födda 2002 och senare. Aktiviteten ska vara utomhus.
 • Till och med den 14 juli är Djupadalsbadets inomhusbad stängt för allmänheten och endast öppet för träning för barn och unga födda 2002 och senare, simskola och rehabsim. Badet är även öppet för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna. För mer information, besök djupadalsbadet.selänk till annan webbplats
 • Djupadalsbadets utomhusbad öppnar den 28 maj. För öppettider, besök djupadalsbadet.selänk till annan webbplats
 • Djupadalsbadets gym har öppet samma tider som utomhusbadet och detta i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning. Max 20 besökare åt gången och som besökare på gymmet få man inte tillgång till dusch.
 • Ung fritid mötesplatser är öppna för utomhus-, inomhus och digitala aktiviteter i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats för mer information. Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.

Senast uppdaterad 2021-04-02

Nya beslut kopplat till Covid-19 från och med 2 april

Nej, det är inte slut. Vi måste hålla ut ett tag till. Så kom ihåg att följa gällande råd och rekommendationer.

Följande gäller i Kumla kommun mellan den 2 april och 12 maj 2021:

(se tidigare nyhet på kumla.selänk till annan webbplats vad gäller lokala beslut som gäller till och med den 1 april)

 • Kumla bibliotek är öppet men med begränsade öppettider och med maximalt 30 samtidiga besökare i lokalen. Studierummen är öppna men tillåter som mest en person per rum åt gången. Bibliotekets öppettider.länk till annan webbplats
 • Biblioteksbussens verksamhet är pausad vad gäller besök på skolor och förskolor.
 • Samtliga idrottshallar är stängda för allmänheten och detta då vi som kommun uppmanas att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Vi ber er respektera detta då vi som kommun gör vårt yttersta för att inte bidra till ökad smittspridning.

  Hallarna är endast öppna för barn och unga födda 2002 eller senare.
  När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.

  Du som har bokade tider och som inte är i linje med restriktionerna ansvarar själv för att avboka. Du kan göra din avbokning själv via webben alternativt maila oss på foreningsservice@kumla.se, ange då vilken lokal, vilka dagar och tider det gäller.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Samtliga omklädningsrum vid inom- och utomhusanläggningar är stängda.
 • Ishallen, ICA Maxi Arena, är stängd för allmänheten med undantag för barn och unga födda 2002 eller senare. När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är inställd.
 • Djupadalsbadet är stängt för allmänheten och endast öppet för träning för barn och unga födda 2002 och senare, simskola och rehabsim. Badet är även öppet för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna. För mer information, besök djupadalsbadet.selänk till annan webbplats
 • Djupadalsbadets gym är öppet men i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning.
 • Ung fritid har öppet fritidsgårdarna för aktiviteter inomhus vid två tillfällen per vecka. Utöver detta erbjuds utomhusaktiviteter och digitala alternativ, kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.
 • Kommunens museer är fortsatt stängda.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.

Senast uppdaterad 2021-03-22

Nya beslut kopplat till Covid-19 från och med 22 mars

Nu har det gått lite mer än ett år sedan pandemin startade, men det är fortsatt viktigt att vi följer gällande råd och rekommendationer!

Torsdagen den 18 mars meddelade Regeringen att de nationella restriktionerna förlängs till och med den 1 april. Med anledning av detta har vi i Kumla kommun tagit ett antal lokala beslut.

Vi kommer nu även att undersöka möjligheten att successivt öppna upp gym, sportanläggningar, badhus och museer i den utsträckning att det kan ske på ett smittsäkert sätt och i enlighet med bestämmelserna i begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Utöver detta kommer Väntjänsten i Kumla att ha begränsad verksamhet på boendena Akvarellen, Solbacka och Hemgården för vaccinerade brukare och som mest åtta personer per tillfälle

Följande gäller i Kumla kommun mellan den 22 mars och 1 april 2021:

 • Ishallen, ICA Maxi Arena, är stängd för allmänheten med undantag för barn och unga födda 2002 eller senare. När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är inställd.
 • Samtliga idrottshallar är stängda för allmänheten och detta då vi som kommun uppmanas att hålla icke nödvändig verksamhet stängd. Vi ber er respektera detta då vi som kommun gör vårt yttersta för att inte bidra till ökad smittspridning.

  Hallarna är endast öppna för barn och unga födda 2002 eller senare.
  När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.

  Du som har bokade tider och som inte är i linje med restriktionerna ansvarar själv för att avboka. Du kan göra din avbokning själv via webben alternativt maila oss på foreningsservice@kumla.se, ange då vilken lokal, vilka dagar och tider det gäller.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Samtliga omklädningsrum vid inom- och utomhusanläggningar är stängda.
 • Djupadalsbadet är stängt för allmänheten och endast öppet för träning för barn och unga födda 2002 och senare, simskola och rehabsim. Badet är även öppet för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna. För mer information, besök djupadalsbadet.selänk till annan webbplats
 • Djupadalsbadets gym är fortsatt stängt, om inget annat meddelas.
 • Kumla bibliotek är öppet men med begränsade öppettider och med maximalt 30 samtidiga besökare i lokalen. Studierummen är öppna men tillåter som mest en person per rum åt gången. Bibliotekets öppettider.länk till annan webbplats
 • Biblioteksbussens verksamhet är fortsatt neddragen, men kommer att åka runt till enskilda hushåll som har svårt att ta sig till biblioteket för att låna böcker.
 • Kommunens museer är fortsatt stängda, om inget annat meddelas.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.
 • Ung fritid har öppet fritidsgårdarna för aktiviteter inomhus vid två tillfällen per vecka. Utöver detta erbjuds utomhusaktiviteter och digitala alternativ, kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.

Senast uppdaterad 2021-02-05

Nya beslut kopplat till Covid-19

Vi befinner oss fortfarande i en extraordinär situation där covid-19-viruset har en fortsatt spridning. Vid en pressträff under torsdagen den 4 februari 2021 lämnade regeringen besked om ytterligare förlängning av nationella restriktioner. Kopplat till detta har vi i Kumla kommun tagit ett antal lokala beslut.

Följande gäller i Kumla kommun mellan den 8-21 februari 2021:

 • Ishallen, ICA Maxi Arena, är stängd för allmänheten med undantag för barn och unga födda 2002 eller senare. När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är inställd.
 • Samtliga idrottshallar öppnar upp för barn och unga födda 2002 eller senare. När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.
  Du som har bokade tider och som inte är i linje med restriktionerna ansvarar själv för att avboka. Du kan göra din avbokning själv via webben alternativs maila oss på foreningsservice@kumla.se, ange då vilken lokal, vilka dagar och tider det gäller.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Samtliga omklädningsrum vid inom- och utomhusanläggningar är stängda.
 • Djupadalsbadet är stängt för allmänheten och endast öppet för träning för barn och unga födda 2002 och tidigare, simskola och rehabsim. Badet är även öppet för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna. För mer information, besök djupadalsbadet.se
 • Djupadalsbadets gym är stängt.
 • Kumla bibliotek är öppet men med begränsade öppettider och med ett maximalt antal samtidiga besökare i lokalen. Vi öppnar upp våra studierum för som mest en person per rum. Bibliotekets öppettider.länk till annan webbplats
 • Biblioteksbussens verksamhet är fortsatt neddragen, men kommer att åka runt till enskilda hushåll som har svårt att ta sig till biblioteket för att låna böcker.
 • Kommunens museer är stängda.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.
 • Ung fritid öppnar upp på fritidsgårdarna för aktiviteter inomhus vid två tillfällen per vecka. Utöver detta erbjuds utomhusaktiviteter och digitala alternativ, kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.

Senast uppdaterad 2021-01-22

Nya beslut kopplat till Covid-19

Vi befinner oss fortfarande i en extraordinär situation där covid-19-viruset har en fortsatt spridning. Vid en pressträff under torsdagen den 21 januari 2021 lämnade regeringen besked om ytterligare förlängning av nationella restriktioner. Kopplat till detta har vi i Kumla kommun även tagit lokala beslut.

Följande gäller i Kumla kommun mellan den 25 januari och 7 februari 2021

 • Ishallen, ICA Maxi Arena, är stängd för allmänheten med undantag för organiserade träningar för barn och unga födda 2005 eller senare. När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är inställd.
 • Samtliga idrottshallar öppnar upp för barn och unga födda 2005 eller senare. När det gäller elitidrott, se Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Samtliga omklädningsrum vid utomhusanläggningar är stängda.
 • Djupadalsbadet är stängt för allmänheten och endast öppet för träning för barn födda 2005 eller senare, simskola och rehabsim. Badet är även öppet för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna. För mer information, besök Djupadalsbadets webbplatslänk till annan webbplats.
 • Djupadalsbadets gym är stängt.
 • Kumla bibliotek är öppet men med begränsade öppettider och med ett maximalt antal samtidiga besökare i lokalen. Vi öppnar upp våra studierum för som mest en person per rum. För mer information, se bibliotekets sida här på kumla.selänk till annan webbplats
 • Biblioteksbussens verksamhet är fortsatt neddragen, men kommer att åka runt till enskilda hushåll som har svårt att ta sig till biblioteket för att låna böcker.
 • Kommunens museer är stängda.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.
 • Fritidsgårdarna är stängda men erbjuder utomhusaktiviteter och digitala alternativ, kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.

Senast uppdaterad 2020-12-30

Nu öppnar vi biblioteket igen

Måndagen den 4 januari öppnar Kumla bibliotek igen men med begränsade öppettider och med ett maximalt antal samtidiga besökare i lokalen. Precis som vid tidigare öppnande i mitten av december så har vi möblerat om och tagit bort sittplatser. Allt för att minimera riskerna för smittspridning.

Bibliotekets öppettider

Helgfri måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-17.00

Helgfri tisdag och torsdag kl. 8.00-18.00

Kumla bibliotek har, efter rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten, varit stängt sedan den 22 december men från och med den 4 januari kommer biblioteket att öppnas igen.

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya restriktioner som innebar att kommunala verksamheter som inte är nödvändiga bör hållas stängda till och med den 24 januari. För Kumla kommuns del innebar detta att vi från och med den 22 december stängde samtliga idrottshallar, ishallen och biblioteket. Dessutom förlängdes tidigare beslut gällande stängning av exempelvis Djupadalsbadet, öppna förskolan på Familjens Hus samt kommunens museum.

Den 23 december förtydligade Folkhälsomyndigheten att bibliotek inte omfattas av tidigare rekommendation utan att bibliotek är en samhällsservice och enligt lag ska finnas tillgänglig för alla.

Senast uppdaterad 2020-12-21

Än mer skärpta restriktioner – det här gäller i Kumla kommun

Fredagen den 18 december kom än mer skärpta restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten. I linje med detta har vi beslutat att fortsatt hålla verksamheter stängda samt att vi åter har stängt biblioteket samt Djupadalsbadet för besökare. Vi har även tagit beslut om att stänga ytterligare verksamheter såsom exempelvis ishall och idrottshallar. Detta gäller fram till och med den 24 januari 2021.

Följande verksamheter stängs under perioden 22 december 2020 – 24 januari 2021:

 • Ishallen, ICA Maxi Arena, är stängd för alla målgrupper. Gäller dock inte för elitidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Samtliga idrottshallar är stängda för uthyrning, gäller alla målgrupper. Gäller dock inte för elitidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer.
 • Konstgräsplanen vid Idrottsparken är öppen som vanligt.
 • Samtliga omklädningsrum vid utomhusanläggningar är stängda.
 • Djupadalsbadet är stängt, även för rehabsim. Endast öppet för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna.
 • Kumla bibliotek är stängt. Bokpåsar kan fortsatt beställas för avhämtning samt utkörning vid behov.
 • Kulturskolan övergår till digital undervisning när det fungerar. Övriga aktiviteter och lektioner skjuts fram.

Följande verksamheter är fortsatt stängda fram till den 24 januari:

 • Djupadalsbadets gym är stängt.
 • Biblioteksbussens verksamhet är pausad.
 • Kommunens museer är stängda.
 • Alla evenemang som kommunen arrangerar ställs in, utom de som är digitala.
 • Allmänhetens åkning i ishallen är inställd.
 • Fritidsgårdarna är stängda men erbjuder digitala alternativ, kolla på Ung fritid, Instagramlänk till annan webbplats Vi bedriver också rastverksamhet på högstadieskolorna.

Senast uppdaterad 2020-12-11

Biblioteket öppnar igen från och med den 14 december

Biblioteket har under perioden 3 november-13 december 2020 varit stängt, med undantag för att efter tidsbokning kunna använda datorer och internet. Böcker har kunnat lånas digitalt och blivit utkörda av personal. Alla bibliotekets evenemang, förutom digitala, har ställts in under aktuell period.

Från och med 14 december 2020 öppnas biblioteket upp igen med begränsade öppettider.

Mellan 14 december 2020 – 17 januari 2021 gäller följande öppettider:

 • helgfri måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-17.00
 • helgfri tisdag och torsdag kl. 8.00-18.00.

Vidare kommer antalet samtidiga besökare att begränsas om personalen upplever att trängsel uppstår, max antal samtidiga besökare är 20 personer. För att minska besökstiden för respektive besökare kommer ommöbleringar ske, till exempel genom att sittplatser tas bort eller glesas ut.

Senast uppdaterad 2020-11-26

Återbetalning av biljetter till den inställda konserten med Louise Hoffsten

Köpta biljetter kan återbetalas på Kumla bibliotek till och med 30 december. Eftersom biblioteket håller stängt på grund av Covid19, så behöver du ringa och boka tid på telefon: 019-58 81 90.

Observera att vi inte återbetalar kontant, du måste ha med dig kontokort.

Du kan också skicka in dina biljetter med post och få en återbetalning på ditt konto. Ange då namn, adress, personnummer och ditt kontonummer.

Skicka in dina uppgifter till:
Kumla kommun
Biblioteket
692 80 Kumla  

Senast uppdaterad 2020-11-24

Besluten förlängs, med undantag för Djupadalsbadet där förlängningen även innebär en förändring

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att förlänga de lokala allmänna råden till och med den 13 december 2020. Från och med den 24 november gäller också en publikgräns på åtta personer vid sammankomster och offentliga tillställningar.

Beslut som fattades inför att de lokala allmänna råden, som kom den 3 november förlängs, med undantag för Djupadalsbadet där förlängningen även innebär en förändring.

Under perioden 3-24 november stängdes Djupadalsbadet helt, med undantag för obligatorisk simundervisning som anordnas av skolorna.

Under perioden 25 november-13 december kommer det för personer med stort behov av rehabilitering finnas möjlighet för åtta personer att simma samtidigt.

Bokning måste dock ske och följande tider kommer badet att hålla öppet:

 • Måndag-fredag, klockan 06.30-08.30
 • Måndag, tisdag och torsdag klockan 15.30-16.30
 • Onsdag och fredag klocka 15.30-19.00

Information om hur bokning görs finns på Djupadalsbadets hemsida, www.djupadalsbadet.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-11-11

Bibliotekets tjänster under stängningen

Kumla bibliotek håller stängt för spontana besök, men du kan beställa bokkassar, boka tid för lån av dator och kopiering, och delta på vissa digitala evenemang, som till exempel det digitala sagorummet.

Biblioteket lägger även ut dagstidningar utanför biblioteket (när vädret tillåter) på vardagar kl. 10.00-15.00.

Här kan du läsa mer om bibliotekets tjänster. Informationen finns även att ta del av på andra språk.

Senast uppdaterad 2020-11-09

Information till idrotten

Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden. Insatser som nu görs av idrottsverksamheten är viktiga för att bromsa smittspridningen och din verksamhet kan göra skillnad.

Region Örebro län, information till idrottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-11-04

Vi stänger ner vissa av våra verksamheter för att kunna följa de lokala allmänna råden

För att kunna följa de lokala allmänna råden på bästa sätt kommer vi att under perioden 4 november till 24 november:

 • Stänga Djupadalsbadet för allmänna besök och endast ta emot skolans simundervisningsgrupper.
 • Stänga gymmet på Djupadalsbadet.
 • Stänga biblioteket för spontana besök och endast ta emot bokade besök för exempelvis lån av dator, erbjuda beställda bokpåsar för avhämtning samt utkörning vid behov.
 • Ställa in alla evenemang som kommunen arrangerar, utom de som är digitala.
 • Stänga våra idrottshallar, förutom de tider de är bokade för träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Ställa in allmänhetens åkning i ishallen.
 • Stänga fritidsgårdarna och endast bedriva rastverksamhet på högstadieskolorna.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020 och kan komma att förlängas.

Läs mer om de lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-11-04

Fortsatt publiktak på 50 personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att publikgränsen på max 50 personer kommer att kvarstå i länet.

Beslutet gäller till och med den 24 november 2020 och kan komma att förlängas.

Läs mer om de lokala allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-09-22

Föreläsningen med Tomas Sjödin 8 oktober

Föreläsningen "Lita på att det ljusnar", med Tomas Sjödin skulle ha varit i våras, men blev framflyttat till hösten. Nytt datum är torsdag 8 oktober kl. 18.30 i Johanneskyrkan.

Biljetter köper du på Kumla bibliotek (begränsat antal platser). Biljettpris är 50 kr. Om du köpte biljett till vårens föreläsning som blev inställd, så går det bra att byta in den biljetten mot en ny, så länge det finns biljetter kvar. I annat fall får du pengarna tillbaka. Kom in till oss på biblioteket så hjälper vi dig.

Följ föreläsningen digitalt

Du kan även följa föreläsningen digitalt hemifrån, då behövs ingen biljett. Länk till detta kommer senare.

Det finns även möjlighet att följa sändningen digitalt från biblioteket. Till detta behöver du en biljett för att säkra din plats, då det är begränsat antal platser. Dessa biljetter är kostnadsfria och hämtas på Kumla bibliotek.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Plats och antal biljetter kan komma att ändras om förändringar sker i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se aktuell information på www.visitkumla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt bibliotekets Facebook.

Senast uppdaterad 2020-09-04

Väntjänstens träffar startar upp igen

Nu startar Väntjänsten upp sina träffar igen, men med ett begränsat antal deltagare. Varje träff måste förbokas, för att säkra din plats.

Klicka här för att ta del av höstens program och för att förboka din plats.

Senast uppdaterad 2020-08-26

Evenemang på biblioteket under hösten

Vår avsikt är att genomföra alla höstens planerade programpunkter på Kumla bibliotek. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan detta dock komma att göras på alternativt sätt, exempelvis med ett begränsat antal deltagare som måste sitta utspridda i föreläsningslokalen. Då gäller max 30 personer.

Det kan också bli fråga om att ersätta de vanliga föreläsningarna med digitala som man kan följa via internet. Endast i undantagsfall kommer vi att ställa in.

Gratisbiljetter till samtliga föreläsningar finns att hämta på Kumla bibliotek en vecka innan det aktuella datumet. Uppdaterad information kommer att finnas på visitkumla.se, affischer, annonser samt sociala medier (Facebook och Instagram).

Klicka här för att komma till alla evenemang och aktiviteter som sker på Kumla bibliotek under hösten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-21

Enkelriktat i Trappan upp till Kvarntorpshögen

I och med Covid19 ber vi er besökare och motionärer att endast gå uppför Trappan och sedan gå bilvägen ner. Detta för att undvika närkontakt med varandra när ni möts i Trappan. Tänk också på att hålla avstånd till varandra när ni går uppför.
Det är viktigt att hålla avståndet till varandra, både inom- och utomhus, för att förhindra smittspridning, och att stanna hemma när du har symtom på sjukdom. Tänk också på att hosta och nysa i armvecket.

Senast uppdaterad 2020-05-14

Inställda träffar för väntjänsten

Väntjänstens träffar för pensionärer i Kumla är inställda tills vidare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi öppnar upp träffarna igen när rekommendationerna upphävs.

Senast uppdaterad 2020-05-05

Midsommarfirandet och Veteranbils- och hantverksträffen i Sannahed inställda

Kumla-Sannaheds hembygdsförening meddelar att de beslutat att ställa in det traditionella midsommarfirandet på midsommarafton i Sannahed. De ställer även in Veteranbils- och hantverksträffen i Sannahed, som skulle ha ägt rum 1 juli.

Senast uppdaterad 2020-05-04

Riksidrottsförbundets kompensationsstöd till föreningar

RF-SISU Örebro län bjuder in länets föreningar till en genomgång av ansökningsprocessen av kompensationsstödet från Riksidrottsförbundet på 500 miljoner. Det är kort ansökningstid för stödet, som ska vara inne senast 15 maj.

Genomgången av stödet sker digitalt på följande tider (ingen föranmälan krävs):

 • Tisdag 5 maj kl. 18.00
 • Torsdag 7 maj kl. 15.00

Klicka på länken nedan för att komma till den digitala genomgången:

https://www.rfsisu.se/orebrolan/Kalender/?year=2020&month=5länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-04-30

Nationaldagsfirandet 6 juni ställs in

Med anledning av Covid19 och regeringens beslut, om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, ställer vi in Nationaldagsfirandet vid Kumlasjön lördag 6 juni.

Vi kommer istället att sända en digital Nationaldagshälsning.

Senast uppdaterad 2020-04-24

Utomhusträning på Djupadalsbadet

Djupadalsbadet erbjuder flera olika träningspass utomhus, för att främja rörelse och aktivitet. Passen sker i mindre grupper om max tio personer.

Läs mer om samtliga aktiviteter här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-04-15

Valborgsfirandet och vårmarknaden i Sjöparkens växthus ställs in

Med anledning av Covid19 och regeringens beslut, om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, ställer vi in Valborgsfirandet i Kumla stadspark den 30 april samt Vårmarknaden i Sjöparkens växthus den 10 maj.

Senast uppdaterad 2020-04-15

Härlig, och ansvarsfull, träning på våra utegym

Fortsatt fysisk aktivitet utomhus hör till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och här passar våra utegym väl in. De finns på tre platser runt om i Kumla; i stadsparken, i Viaskogen och nedanför Kvarntorpshögen.

Tänk dock på att det är viktigt att stanna hemma när du har symtom på sjukdom och att hålla avståndet till andra som också tränar.

Senast uppdaterad 2020-04-14

Vi påbörjar planeringen av sommarlovsprogrammet

I år är förutsättningarna för sommarlovsprogrammet lite annorlunda och vi alla befinner oss i en oviss tid i och med Coronavirusets framfart. Vi kommer, som det ser ut idag, att ta fram ett sommarlovsprogram med tips på aktiviteter för barn och ungdomar i Kumla att sysselsätta sig med under sommarlovet. I år behöver vi dock alla ta hänsyn till Coronaviruset och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer med.

Riskbedömning av aktiviteterna

Vi vill att alla som önskar anmäla aktivitet till lovprogrammet har gjort en riskbedömning av aktiviteten innan. Vår förhoppning är att så många som möjligt har möjlighet att bidra med aktiviteter, det är viktigare än någonsin just nu. Det är många barn och ungdomar som kommer att stanna hemma under hela lovet och begreppet ”Hemester” har nog aldrig varit så aktuellt som nu.

Vi följer förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de uppmuntrar till fortsatt fysisk aktivitet, främst utomhus om det är möjligt, för att främja folkhälsan hos oss alla.

Läs mer om sommarlovsprogrammet, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ta del av mallen för riskbedömning här.

Senast uppdaterad 2020-04-03

Påsklovstips - utomhus, när du vill och helt kostnadsfritt!

Påsklovet är här och visst kommer det att bli ett annorlunda lov i och med coronavirusets framfart. Men det betyder inte att vi inte kan vistas utomhus och aktivera både kroppen och knoppen - tvärtom är det bara positivt för oss alla!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de uppmuntrar till fysisk aktivitet utomhus för att främja den goda folkhälsan. Vi har därför tagit fram påsklovstips för alla barn och unga i Kumla, där aktiviteterna sker utomhus, när man vill och helt kostnadsfritt!

Samtliga utomhusaktiviteter finns på www.visitkumla.se/påsklovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta hand om er och välkommen ut - och njut!

Senast uppdaterad 2020-04-02

Samtliga evenemang på biblioteket ställs in

Kommunens kulturavdelning ställer in samtliga evenemang och träffar på biblioteket tills vidare. Även invigningen av den nya Biblioteksbussen flyttas fram till hösten.

Senast uppdaterad 2020-04-02

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya rekommendationer för att undvika smittspridningen av Covid-19. Vi har tagit till oss det senaste direktivet och vidtagit lämpliga åtgärder, både för er och vår skull.

 • Vi håller medvetet ett längre avstånd till varandra. För att undvika trängsel och närkontakt har vi möblerat om och skapat utrymme i våra lokaler, som exempelvis glesare placering av stolar.
 • Där det finns risk för köbildning och samlingar, som vid receptionsdiskar, finns nu uppsatta anslag att hålla 1,5 meter avstånd. Både mellan dig och dem andra i kön men också gentemot personen bakom disken.
 • Även intill receptionsdiskarna, som exempelvis Servicecenter och Biblioteket, finns nu plexiglas uppsatt för att undvika närkontakt mellan dig och personen på andra sidan glaset.

Senast uppdaterad 2020-03-27

Kommunens ordinarie verksamhet håller öppet

I och med regeringens beslut, som träder i kraft på söndag 29 mars, om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare vill vi informera om följande:

Kommunens ordinarie verksamheter är öppna som vanligt. Beslutet gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket innebär olika typer av publika evenemang och liknande, och gäller alltså inte ordinarie verksamhet på till exempel Djupadalsbadet, biblioteket och våra fritidsgårdar.

Vi ser just nu över vilka allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kan komma att påverkas av det nya beslutet och vi kommer att kommunicera det inom kort.

Senast uppdaterad 2020-03-27

Allmänhetens åkning i ishallen slut för säsongen

I och med regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare ställer vi in helgens sista allmänhetens åkning i ishallen. Allmänhetens åkning är därmed avslutad för säsongen.

Senast uppdaterad 2020-03-27

Kommunala fritidsgårdar öppna som vanligt

Våra två kommunala fritidsgårdar, Kvisten och Kumlaby, håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varken ungdomar eller personal får komma till fritidsgården om en är sjuk eller har symtom på sjukdom. Både personalen och ungdomarna är ombedda att tvättar händerna ofta och städning av handtag, bord och aktivitetsmaterial sker under öppettiderna.

Vi har anpassat verksamheten utifrån det läge som råder och erbjuder i första hand aktiviteter i mindre grupperingar. Vi håller medvetet ett längre avstånd till varandra i lokalerna och vi kommer att ha verksamhet utomhus så ofta det går beroende på vädret.

Såhär ser verksamheten ut i dagsläget. Det kan förstås komma att ändras om det kommer nya beslut eller rekommendationer.

Senast uppdaterad 2020-03-26

Håll dig uppdaterad kring Djupadalsbadet

På Djupadalsbadets hemsida finns nu all information kring verksamheten och aktuella försiktighetsåtgärder samlade. Där hittar du som besökare den senaste informationen och svar på dina frågor.

Djupadalsbadet håller öppet som vanligt, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Klicka här för att komma till informationssidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-25

Ändrade lånevillkor och digitala tjänster på biblioteket

Kumla bibliotek utökar bland annat den normala lånetiden till sex veckor och du har även möjlighet att kontakta biblioteket så plockar de ihop böcker till dig, som du eller någon annan kan hämta upp.

Biblioteket erbjuder även flera digitala tjänster för dig som har lånekort, så som e-böcker, e-ljudböcker, dagstidningar och tidsskrifter från hela världen.

Vissa aktiviteter på biblioteket är inställda på grund av Covid19, håll koll på bibliotekets sida här nedan för uppdaterad information.

Läs mer om bibliotekets verksamhet här.öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-17

Föreläsningen med Tomas Sjödin flyttad till hösten

Föreläsningen "Lita på att det ljusnar" med Tomas Sjödin den 26 mars är flyttad till hösten. Vi återkommer med nytt datum inom kort.

För dig som redan köpt biljett gäller biljetten det nya datumet. Om du inte har möjlighet att komma på föreläsningen det nya datumet så erbjuds återköp på Kumla bibliotek.

Senast uppdaterad 2020-03-17

Valborgsfirande och Vårmarknad ställs in i dagsläget

I enighet med regeringens beslut om att förbjuda offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare ställs Valborgsfirandet och Vårmarknaden i Sjöparkens växthus in som det ser ut i dagsläget. Om beslutet från regeringen ändras eller hävs kan evenemangen komma att anordnas. Senast den 15 april kommer vi att lämna besked om dessa två evenemang blir av eller inte.

Senast uppdaterad 2020-03-16

Externa evenemang i kommunala anläggningar

Vi arbetar utefter regeringens beslut om att det från och med 12 mars och tills vidare i hela Sverige är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Om ni som extern arrangör planerat ett evenemang med mer än 500 personer så behöver evenemanget ställas in eller skjutas upp. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om ett förbud och inte en rekommendation, med syfte att minska smittspridningen i samhället.

Vägledning vid mindre sammankomster och tillställningar

Den 13 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för de sammankomster och offentliga tillställningar som inte omfattas av regeringens förbud gällande fler än 500 deltagare. I vägledningen finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken och en checklista för riskbedömning.

Ta del av vägledningen och checklistan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är ni som arrangör som ansvarar för riskbedömningen av evenemanget.

Senast uppdaterad 2020-03-12

Evenemang arrangerade av Kumla kommun

Vi arbetar med att se över kommande evenemang som arrangeras av Kumla kommun. Vi inväntar det nationella underlaget för hur arrangörer för mindre evenemang ska tänka framåt.

Kvarngårdsträffarna för äldre, som inträffar på fredagar, kommer att ställas in. Detta gäller i dagsläget till och med den 30 april.

Djupadalsbadet

Alla träningspass som riktar sig till äldre (seniorpass) ställs in. Detta gäller i dagsläget till och med den 30 april.