Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Gymnasium och vuxenutbildning

Senast uppdaterad 2021-01-21

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Från och med måndagen den 25 januari ersätts rekommendationen om undervisning på distans med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet. Den nya rekommendationen gäller till och med den 1 april.

Folkhälsomyndighetens webbplats, gradvis återgång till närundervisning på gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med anledning av detta kan du som går i gymasiet fortsatt hämta matlådor som ersättning för skollunchen.

Hur gör jag om jag vill ha matlåda?

Om du som gymnasieelev vill ha matlåda måste du först göra en beställning, det gör du via e-tjänst.

Anmälan om matlåda ska registreras så snart som möjligt och detta görs i vår e-tjänstportal där du söker på "Matlåda".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-12-04

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Rekommendationen gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021.

Folkhälsomyndighetens webbplats, nyhet om rekommendation distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-04-28

Vuxenutbildningen i Kumla kommun erbjuder korta utbildningar för arbete inom lokalvård samt vård och omsorg.

I spåren av pågående pandemi har många blivit arbetslösa, samtidigt som flera branscher har hög frånvaro och behöver anställa.

Vuxenutbildningen i Kumla kommun ordna nu korta utbildningar som förbereder för arbete inom lokalvård och äldreomsorg med start i maj.

Introduktionsutbildning - Lokalvård

Under två dagar läser du teori och provar praktiskt. Det ingår också tre dagars praktik.

Utbildningstid: 2020-05-13 till 2020-05-20.

Mer information om introduktionsutbildning i lokalvård

Ansökan

Ansökan senast den 5 maj via e-tjänst Ansökan till Introduktionsutbildning lokalvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktionsutbildning - Vård och omsorg

Under två veckor läser du teori och efter den teoretiska utbildningen gör du praktik under två veckor.

Utbildningstid: 2020-05-25 till 2020-06-18.

Mer information om introduktionsutbildning i vård och omsorg

Ansökan

Ansökan senast den 10 maj via e-tjänsten Ansökan till Introduktionsutbildning vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningarna är planerade tillsammans med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad 2020-04-08

Matlådor till våra gymnasieelever

Från och med den 15 april kan kommunens gymnasieelever hämta matlådor som ersättning för skolmaten, oavsett vilken gymnasieskola man går på.

Hur gör jag om jag vill ha matlåda?

Om du som gymnasieelev vill ha matlåda måste du först göra en beställning, det gör du via e-tjänst. Antalet matlådor som produceras är begränsat så det är först till kvarn som gäller. När maxantalet är beställt så stänger vi e-tjänsten.

Beställning går att göra fram till och med tisdagen den 14 april kl. 11.00, förutsatt är det inte har nått maxgränsen.

Matlådor beställs veckovis och detta görs i vår e-tjänstportal där du söker på "Matlåda".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I dagsläget kan du beställa matlådor för perioderna 15-21 april och 22-28 april.

Var hämtar jag min matlåda?

Matlådan hämtas mellan klockan 11.00 och 13.00 vid Vuxenutbildningens utbildningsrestaurang, invid Kumla Hotel.

Specialkost

Vad gäller specialkost så finns det att välja på följande:

  • Vegetarisk kost
  • Utan fläsk
  • Glutenfritt
  • Laktosfritt

Erbjudandet om matlådor har tagits fram i dialog med Örebro kommun och Sydnärkes utbildningsförbund.

Senast uppdaterad 2020-04-02

Kontakta oss via telefon eller mail

I dessa tider ber vi dig som elev eller besökare till vuxenutbildningen att kontakta oss innan du kommer på besök. Detta för att undvika spontanbesök.

Ring eller maila oss så bokar vi en tid.

Du når oss på telefon 019-58 80 00 eller e-post roger.kallstrom@vux.kumla.se

Tack!

Senast uppdaterad 2020-03-17

Information angående undervisningen på JN-gymnasiet och Vuxenutbildningen med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat rekommendera att gymnasieutbildning och vuxenutbildning från och med 2020-03-18 ska bedrivas på distans. Rekommendationen innehåller ingen information vad gäller utbildning som inte går att genomföra på det sättet. Med anledning av detta så har förvaltningsledningen beslutat att nedanstående gäller för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen i Kumla tills vidare.

All teoretisk utbildning på JN-gymnasiet, SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, och yrkesvux sker från onsdag 18 mars på distans. Undantag kan göras för små grupper av elever som behöver undervisning av lärare på plats.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesvux och gymnasiet fortsätter om arbetsplatsen tar emot eleverna. Om eleverna inte tas emot av arbetsplatserna, genomförs teoretisk utbildning på distans så långt det är möjligt.

Praktisk utbildning

Praktisk utbildning i skolmiljö inom förarutbildning, byggutbildning samt kock- och bagarutbildning genomförs tillsvidare som planerat. Folkhälsomyndighetens råd om bland annat social samvaro och hygien ska följas.