Gymnasium och vuxenutbildning

Senast uppdaterad 2020-04-02 kl. 11.40

Kontakta oss via telefon eller mail

I dessa tider ber vi dig som elev eller besökare till vuxenutbildningen att kontakta oss innan du kommer på besök. Detta för att undvika spontanbesök.

Ring eller maila oss så bokar vi en tid.

Du når oss på telefon 019-58 80 00 eller e-post roger.kallstrom@vux.kumla.se

Tack!

Senast uppdaterad 2020-03-17 kl. 15.30

Information angående undervisningen på JN-gymnasiet och Vuxenutbildningen med anledning av Covid-19

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat rekommendera att gymnasieutbildning och vuxenutbildning från och med 2020-03-18 ska bedrivas på distans. Rekommendationen innehåller ingen information vad gäller utbildning som inte går att genomföra på det sättet. Med anledning av detta så har förvaltningsledningen beslutat att nedanstående gäller för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen i Kumla tills vidare.

All teoretisk utbildning på JN-gymnasiet, SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, och yrkesvux sker från onsdag 18 mars på distans. Undantag kan göras för små grupper av elever som behöver undervisning av lärare på plats.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesvux och gymnasiet fortsätter om arbetsplatsen tar emot eleverna. Om eleverna inte tas emot av arbetsplatserna, genomförs teoretisk utbildning på distans så långt det är möjligt.

Praktisk utbildning

Praktisk utbildning i skolmiljö inom förarutbildning, byggutbildning samt kock- och bagarutbildning genomförs tillsvidare som planerat. Folkhälsomyndighetens råd om bland annat social samvaro och hygien ska följas.