Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Förskola och grundskola

Senast uppdaterad 2021-11-26

Uppdaterade rekommendationer om testning och förhållningsregler

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Därför vill vi uppmärksamma dig på vad som gäller just nu.

Utöver fortsatt vaccination som ger bra skydd mot svår sjukdom och minskar risken för smittspridning rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten bredare provtagning och utökad smittspårning. Folkhälsomyndigheten har också förtydligat hur länge personer med symtom bör stanna hemma från skola, förskola och andra aktiviteter.

Alla, barn som vuxna, rekommenderas precis som tidigare att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Det kan exempelvis vara halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Det gäller oavsett vaccinationsstatus och även om man haft covid-19 det senaste halvåret.

Brev till elever och vårdnadshavare för barn i förskola och skola, från Region Örebro länPDF

Senast uppdaterad 2021-11-03

Viktigt att vara observant på symtom för luftvägsinfektion 

Den 1 november uppdaterar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om testning för covid-19 samt hur länge en person ska vara hemma vid symtom på luftvägssymtom. Efter höstlovet kan det vara särskilt viktigt att ha koll på vad som gäller.

Brev till elever och vårdnadshavare för barn i förskola och skola, från Region Örebro länPDF

Senast uppdaterad 2021-10-18

Barn och ungdomar - vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 har pågått sedan slutet av 2020 och nu erbjuds alla som är 12 år eller äldre vaccin. Vår plan är att kunna erbjuda vaccination på skolorna någon gång efter höstlovet men fram till dess finns det tider vid noden i Hallsberg.

Mer information kommer att komma inför vaccinationen på skolorna.

Du kan boka tid digitalt via webbokninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ringa till Region Örebro läns telefonbokning på telefon 019-602 80 00 eller komma på drop-inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination i Hallsberg, Esplanaden 1

Datum

Tid

Tisdag 26 oktober

13.00-19.30

Onsdag 27 oktober

13.00-19.30

Söndag 31 oktober

13.00-19.00

Tisdag 2 november

13.00-19.00

Onsdag 3 november

13.00-19.00

Torsdag 4 november

13.00-19.00

Söndag 7 november

14.00-19.00

Samtyckesblankett eller mognadsbedömning inför vaccinationen

Barn och ungdomar som ska vaccineras måste ha med en samtyckesblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med vårdnadshavarnas underskrift. Vårdnadshavare är också välkomna att följa med till noden i Hallsberg.

I annat fall görs en individuell bedömning om personer som inte är myndiga själva kan bestämma om sin vård eller inte. Det görs även när det gäller vaccin mot covid-19. När en person född 2009 eller tidigare (12 år fyllda) vill ha vaccin görs en mognadsbedömning på plats på vaccinationsmottagningen genom ett kort samtal innan vaccinet ges.

Mer information

På 1177.se finns mer information om vaccination mot covid-19. Där kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

1177, så här gör du för att vaccinera dig mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2021-10-04

Följande gäller från och med den 30 september 2021

Som kommun följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det har vi gjort sedan pandemins början och så gör vi till dess att den är över.

Från och med den 30 september har de nationella allmänna råden för att minska spridningen av covid-19 ändrats och det innebär att vi kommer att påbörja en succesiv återgång till det mer normala.

För er som vårdnadshavare till barn inom förskola, fritidshem och skola innebär det följande:

 • Barn och elever med symptom ska fortsatt vara hemma tills de är symptomfria. Barn från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig för att ta reda på om de har covid-19.
 • Lämning och hämtning fortsätter att ske med försiktighet och under smittsäkra former.
 • Förskolan: Hur lämning och hämtning kommer gå till kan se olika ut på olika förskolor, beroende på förskolans förutsättningar. Följ de aktuella rekommendationer som gäller ditt/dina barns förskola.
 • Fritidshemmen och grundskolan: Lämning och hämtning sker utomhus fram till och med vecka 44. Beslut om den fortsatta återgången efter den 8/11 kommer att meddelas den 4/11.
 • Större samlingar som föräldramöten kan genomföras på plats om det kan ske under smittsäkra former annars sker detta digitalt.
 • Förskolan: Föräldramöten kommer att hållas digitalt eller på plats, beroende på förskolans förutsättningar. Följ de aktuella rekommendationer som gäller ditt/dina barns förskola.
 • Grundskolan: Föräldramöten sker digitalt fram till och med vecka 44. Beslut om den fortsatta återgången efter den 8/11 kommer att meddelas den 4/11.
 • Möte med vårdnadshavare sker antingen fysiskt eller per telefon.
 • Alla frågor om symptom, testning och återgång efter sjukdom och symptom hänvisar vi till 1177.

För dig som vuxen och ovaccinerad gäller särskilda restriktioner, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten, Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2021-09-01

Covid-19: Förmodat läge i höst och vad du behöver göra

Information från Region Örebro län Smittskydd till dig som vårdnadshavare till barn i skola.

Spridningen av det virus som orsakar covid-19 har under sommaren legat på en låg nivå. Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier ser man nu åter en risk för ökad smittspridning under hösten och vintern. I miljöer där många ovaccinerade grupper vistas samtidigt, såsom i skola, är det därför viktigt att alla hjälps åt för att begränsa smittspridning.

Informationsbrev, förmodat läge i höst och vad du behöver göraPDF

Senast uppdaterad 2021-03-25

Hur länge ska man stanna hemma

Här kan du se hur länge du ska stanna hemma efter testning och testsvar:
(klicka på bilden för större version)

Affisch som beskriver hur länge man ska stanna hemma efter att man haft covid-19

Senast uppdaterad 2021-02-22

Stoppa smittan på sportlovet

Årets sportlovsvecka väntar. Passa på att röra på dig och hitta på aktiviteter. Träffa kompisar utomhus. Det är viktigt att du försöker fortsätta att göra saker som du mår bra av.

Coronaviruset sprids fortfarande och det gör att årets sportlovsvecka inte kommer att bli som andra år. Vi måste hjälpas åt för att inte fler ska bli smittade.

Tänk på det här:

 • Träffa bara dem du brukar. Var gärna utomhus eller träffas digitalt.
 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik platser där det kan bli trängsel.
 • Om du ska resa ska du göra det på ett sätt som inte sprider smitta.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Testa dig.
 • Testa dig vid symptom även om du är bortrest.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Mer information om coronaviruset, hur du testar dig och vad du ska tänka på finns på regionens webbplats 1177.se. Där finns också information på andra språk. På sidan 1177.se/Orebrolan/barncoronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information skriven särskilt för barn.

Stoppa smittan på sportlovet, information på arabiskaPDF

Stoppa smittan på sportlovet, information på tigrinjaPDF

Stoppa smittan på sportlovet, information på dariPDF

Stoppa smittan på sportlovet, information på romaniPDF

Smittskyddsenheten, Region Örebro län

Senast uppdaterad 2021-01-22

Nya beslut inom förskola och skola

De tidigare restriktionerna gällde fram till 24 januari. I går meddelade Folkhälsomyndigheten att de fortsätter att gälla, med några mindre förändringar som påverkar oss i skola och förskola. Det här gäller nu för oss:

Kulturskolan

Kulturskolan kan öppna upp sin verksamhet och bedriva undervisning som tidigare, med anpassningar utifrån de rekommendationer som finns.

Öppna förskolan

Öppna förskolan öppnar igen på måndag, verksamheten kommer att bedrivas utomhus och digitalt i så stor utsträckning det går.

Idrottsundervisningen

Undervisningen för elever födda 2005 eller senare kan återgå till idrottsundervisning inomhus, med anpassad undervisning exempelvis genom att undvika närkontakt och säkerställa att eleverna kan hålla avstånd.

Blanda klasser, grupper och skolor

Undervisning där elever möts från olika klasser eller skolor kan genomföras med anpassningar, bland annat genom att säkerställa avstånd och att elever från samma skola eller klass sitter tillsammans.

Distansundervisning

Beslutet om möjlighet att bedriva språkvalsundervisningen på distans kommer att förlängas en vecka för att verksamheterna möjlighet att säkerställa en återgång till ordinarie undervisning. Undervisningen i årskurs 6 återgår till närundervisning måndagen vecka 5, medan undervisningen i årskurs 7-9 successivt återgår under vecka 4.

Övrig undervisning som bedrivits på distans återgår till vanlig undervisning under nästa vecka.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2021-01-15

Information förskolan

Vi vill påminna om att de restriktioner som gällde innan julledigheten och som fortsätter att gälla fram till 24 januari i första hand. Det betyder bland annat att vi tar emot barn ute när det är möjligt och att lämning och hämtning sker på ett säkert sätt.

Utifrån rådande omständigheter vill vi också påminna om att det är extra viktigt att ni vårdnadshavare har dialog med förskolan om tider ändras, uppdatera era barns scheman och lägg in frånvaro i Infomentor. Detta utifrån att vi har ett ansträngt läge för vår personal och behöver ha möjlighet att planera verksamheten på bästa sätt.

Ibland har tyvärr många pedagoger varit frånvarande samtidigt på förskolorna och då har rektor vädjat till vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barn som går 15 timmar eller syskon till sjuka barn hemma vissa dagar. Vi vill verkligen betona att när den vädjan går ut har vi försökt att bemanna genom att fördela ordinarie personal och söka vikarie, men inte lyckats bemanna fullt ut. Även personal och vikarier blir sjuka eller vårdar barn och med de restriktioner som råder blir frånvaron ofta längre än innan pandemin.

Vi är medvetna om att många är hårt drabbade av långa perioder av egen sjukdom och vård av sjuka barn. Stort tack för ert goda samarbete och det stöd och uppmuntran våra pedagoger får från er. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla i och hålla ut så att vi har friska barn och vuxna i verksamheten.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2021-01-15

Information grundskolan

Möjlighet för högstadiet att bedriva undervisning på distans

Regeringen öppnar nu upp för att elever i grundskolans högstadium kan få fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Innan ett sådant beslut kan tas behöver dock huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder är uttömda. Beslutet kan inte tas av rektor utan tas av huvudman, dvs nämnden.

Regeringens webbplats, om fjärr- och distansundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Kumla anser vi utifrån vårt nuläge att det inte finns skäl till att bedriva undervisning på distans generellt i våra högstadieskolor. Vi har kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkaren och rekommendationen är att inte övergå till distansundervisning generellt och inte heller som en åtgärd i början på terminen för att minska eventuell smittspridning efter lovet. Vår smittspridning i länet ligger inte på samma nivå som i de län där generella beslut har fattats.

Det viktigaste är att vi säkerställer att vi följer de rekommendationer som finns och håller avstånd.

Elever mellan olika klasser och skolor

Fram till och med den 24 januari ska vi undvika att blanda elever från olika klasser och skolor. Detta gäller främst högstadiet men även till viss del låg- och mellanstadiet, vilket kan påverka bland annat språkval, elevens val, slöjd och hemkunskap. Vilka åtgärder som vidtas beror på skolans egna förutsättningar och kan komma att se olika ut mellan skolorna.

Kontakta din rektor för vidare information om vad som gäller på din skola vid oklarheter.

Idrottsundervisningen

All idrott bör om möjligt förläggas utomhus till i första hand den 24 januari. Simundervisning kan genomföras om en klass åker ensam i bussen och att de inte blandas med andra elever i t.ex. omklädningsrum.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-12-01

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De lokala allmänna råden har förlängts

De allmänna råden har förlängts och gäller fram till och med den 13 december.

Det innebär bland annat att du som vistas i länet fortsatt uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Kumla kommun har vidtagit åtgärder utifrån de lokala allmänna råden som du kan läsa mer om på vår webbplats.

Nyhet på kumla.se om de förlängda allmänna råden.

Julscheman

Utifrån rådande omständigheter vill vi påminna samtliga vårdnadshavare att vara noga med att uppdatera era barns scheman och även lägga in om barnet ska vara ledigt. Av erfarenhet så brukar många ändra sina scheman ju närmare jul vi kommer och vi skulle uppskatta om ni meddelar oss så snart ni vet om det blir några förändringar. Detta utifrån att vi har ett ansträngt läge för vår personal och behöver ha möjlighet att planera verksamheten på bästa sätt och bevilja ledigheter.

Information från Folkhälsomyndigheten om hur covid-19 smittar

Spridning av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom så kallad droppsmitta. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

Är covid-19 en luftburen smitta?

Nej, covid-19 räknas inte som en luftburen smitta.

Vid luftburen smitta sker överföring av virus eller bakterier med små droppar eller i form av partiklar som hänger kvar i luften under lång tid och där smittan kan färdas långa sträckor. Mässling, vattkoppor och tuberkulos är exempel på infektioner som sprids på ett sådant sätt.

Smitta via förorenade ytor

Viruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta men risken för att bli smittad via förorenade ytor bedöms som liten.

Att undvika smitta

Genom att vara noga med att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun), samt att stanna hemma när man är sjuk kan alla bidra till att minska risken för smittspridning.

En påminnelse om vad som gäller i våra verksamheter:

 • Barn och elever ska fortsatt vara i förskola och skola. Det gäller förutsatt att barnet är friskt samt att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Var noga med att följa förskolan och skolans rutiner!
 • Det är extra viktigt att vara uppmärksam på symptom och följa de riktlinjerna som gäller.
 • En förändring som skett från den 2020-12-01 är att elever i förskolan, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och motsvarande skolformer som är friska men bor ihop med någon som konstaterats smittad av covid-19 rekommenderas att stanna hemma.
 • Vid bekräftad smitta så följer vi smittskyddsenhetens rekommendationer och agerar utifrån det. För att underlätta detta arbete så ber vi er att meddela er förskola/skola om ert barn har bekräftad Covid-19.
 • Kumla kommun strävar efter att ha ett transparent förhållningssätt och informera berörda och allmänhet i den utsträckning som bedöms möjlig och lämplig. Dock är uppgiften om att en person är smittad av covid-19 en känslig personuppgift som skyddas av sekretess- och dataskyddslagstiftning. Därför kan vi inte informera på personnivå om smitta förekommer bland personal, barn eller elever. Vi lämnar heller inte ut statistik på hur många som är smittade inom våra verksamheter.
 • Vi fortsätter att tvätta händerna, hålla avstånd och tillsammans tar vi oss igenom det här!

Läs mer

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vad innebär de lokala allmänna råden för förskola och grundskola?

Som ni säkert är medvetna om så gäller nu lokala allmänna råd i Örebro län.

Vad innebär det för oss?

I linje med de lokala allmänna råden bör vi nu vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa dessa råd. De allmänna råden gäller fram till den 24 november.

För oss inom Kumla kommun innebär det att:

 • Alla medarbetare som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Våra verksamheter ska fortfarande bedrivas som vanligt, vilket såklart påverkar möjligheterna till detta bland vår personal.
 • Alla konferenser och andra möten ska ske digitalt, så även interna möten.
 • Djupadalsbadet stängs för allmänna besök och tar endast emot skolans simundervisningsgrupper.
 • Kommunledning och förvaltningsledning har återkommande avstämningar och vi följer information från Folkhälsomyndigheten löpande.

Mer information om de åtgärder som Kumla kommun vidtagit kopplat till de lokala allmänna råden.

En påminnelse om vad som gäller i våra verksamheter:

 • Barn och elever ska fortsatt vara i förskola och skola. Det gäller förutsatt att barnet är friskt samt att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Var noga med att följa förskolan och skolans rutiner!
 • Det är extra viktigt att vara uppmärksam på symptom och följa de riktlinjerna som gäller.
 • Elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer som är friska men bor ihop med någon som konstaterats smittad av covid-19 har förhållningsregler, men dessa begränsar inte skolplikten. Eleven går i skolan som vanligt, men bör däremot undvika att vara i fritidshemmet, leka med kompisar eller delta i andra fritidsaktiviteter.
 • Vid bekräftad smitta så följer vi smittskyddsenhetens rekommendationer och agerar utifrån det. För att underlätta detta arbete så ber vi er att meddela er förskola eller skola om ert barn har bekräftad Covid-19.
 • Kumla kommun strävar efter att ha ett transparent förhållningssätt och informera berörda och allmänhet i den utsträckning som bedöms möjlig och lämplig. Dock är uppgiften om att en person är smittad av covid-19 en känslig personuppgift som skyddas av sekretess- och dataskyddslagstiftning. Därför kan vi inte informera på personnivå om smitta förekommer bland personal, barn eller elever. Vi lämnar heller inte ut statistik på hur många som är smittade inom våra verksamheter.
 • Vi fortsätter att tvätta händerna, hålla avstånd och tillsammans tar vi oss igenom det här!

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten, information till förskola, grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverket, frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-11-05

Anpassningar till lokala allmänna råd

För att anpassa våra verksamheter till de lokala allmänna råd som Örebro län har fram till 24 november kommer vi att ändra verksamheterna inom öppna förskolan och Kulturskolan.

Öppna förskolan på Familjens hus

Vi stänger vår verksamhet öppen förskola på Familjens hus från och med 6 november till och med 24 november.

Kulturskolan

Från den 6 november skjuter vi fram Kulturskolans aktiviteter och lektioner

 • med fler än fem elever när eleverna kommer från samma skola
 • med fler elever än två, när eleverna kommer från olika skolor.

Information till respektive elev kommer att ges från kulturskolans lärare. All enskild undervisning kommer att fortsätta som vanligt.

Senast uppdaterad 2020-10-09

Information om nya förhållningsregler för personer som bor med smittade av covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tvingande förhållningsregler för den som bor ihop med någon som blivit smittad av covid-19. Det är läkare som beslutar om förhållningsregler och det kan till exempel innebära att man ska hålla sig hemma och inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Personer i hushållet som sedan tidigare har ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom sex månader undantas.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kan kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen. Barn i förskola- eller grundskoleålder berörs inte av åtgärden.

Förhållningsreglerna ges av behandlande läkare och börjar gälla i Region Örebro län från och med 7 oktober. Krav på att stanna hemma kan alltså inte initieras av medarbetaren själv eller chef.

Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid -19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att man inte har möjlighet att utföra sitt arbete från hemmet samt ett läkarintyg.

Efter mottagande av förhållningsregler från läkare ska medarbetare omgående kontakta och meddela sin chef om detta. Medarbetaren har då rätt till ledighet utan lön, förutsatt att arbete från hemmet inte är möjligt. Sjukledighet ska endast användas som frånvaroorsak om medarbetaren själv insjuknar.

Ytterligare information är hämtad från Folkhälsomyndigheten och berör vad som gäller i våra verksamheter:

För barn och elever gäller lite olika saker beroende på vilken skolform eleven befinner sig i.

Förskola

Folkhälsomyndigheten understryker att förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande och att det därför är viktigt att hitta en balans mellan barns behov av förskolan och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Barn i förskola kan fortsätta gå till förskolan även om andra familjemedlemmar är sjuka i covid-19. Det gäller förutsatt att barnet är friskt samt att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på symptom.

Om en vårdnadshavare har konstaterad covid-19, kan den hämta och lämna barn på förskolan, om detta går att ordna utan nära kontakter med andra vuxna. Om inte lämning och hämtning kan ske på ett säkert sätt får barnet stanna hemma från förskolan.

Förskoleklass och grundskola

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

Elever i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer som bor ihop med någon som konstaterats smittad av covid-19 har förhållningsregler, men dessa begränsar inte skolplikten. Eleven går i skolan som vanligt, men bör däremot undvika att vara i fritidshemmet, leka med kompisar eller delta i andra fritidsaktiviteter.

Om en vårdnadshavare har konstaterad covid-19, kan den hämta och lämna barn på skolan om detta går att ordna utan nära kontakter med andra vuxna. Om inte lämning och hämtning kan ske på ett säkert sätt får barnet stanna hemma från skolan.

Gymnasiet

Elever i gymnasieskolan har förhållningsregler som innebär att de ska stanna hemma om en person i hushållet har konstaterats smittad av covid-19. Det finns då möjlighet för skolan att erbjuda eleven distansundervisning, men det är ingen rättighet för eleven.

Mer information

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19länk till annan webbplats

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga falllänk till annan webbplats

Skolverket, frågor och svar om coronaviruset covid-19 för förskolor, skolor och vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-09-24

Provtagning av elever

Nedan är ett förtydligande från skolöverläkaren kring vad som gäller vid provtagning av elever.

Symptom och återgång till förskola, skola och andra verksamheter

De nya riktlinjerna innebär en förändring mot tidigare då alla, även den som har lindriga symptom ska stanna hemma. Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande bara är personer som är helt friska som ska komma tillbaka (om än med kvardröjande lindriga symptom). Lite mer som våra vanliga rutiner och hur vi är vana att arbeta.

Enligt ”Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga”länk till annan webbplats (version 1, 200831, s 12) utgiven av Folkhälsomyndigheten gäller följande:

Vid negativt provsvar:

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Vid positivt provsvar:

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits:

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symptom samt ytterligare 2 dygn utan symptom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Om provtagning på arabiskaPDF

Om provtagning på persiska dariPDF

Om provtagning på somaliskaPDF

Senast uppdaterad 2020-09-14

Provtagning även vid lindriga symtom

Region Örebro län har gått ut med information om provtagning av barn som är sjuka även med lindriga symtom. Syftet är att undvika att eleven för smittan vidare och för att de tidigare ska komma tillbaka till skolan. Provtagningar avser barn i förskoleklass och uppåt.

Läs mer om provtagning för barn och ungdomar på 1177:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om varför det är viktigt att barn och unga testar sig, på Region Örebro läns webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-09-04

När får barn och elever gå tillbaka till förskola och skola efter att ha stannat hemma på grund av luftvägssymtom?

Nedanstående information kommer från Kumla kommuns skolläkare:

Barn med luftvägssymtom ska stanna hemma. Vid snabb förbättring gäller att barnet ska ha varit frisk i två dagar.

Om barnet efter sju dagar har minst två dagars feberfrihet och mår bra i övrigt (och i vanliga fall skulle ha gått tillbaka till skola/förskola), men har kvarvarande hosta/snuva etc. bedöms risken liten för att barnet fortfarande är smittsamt och barnet kan då gå tillbaka till skolan/förskola.

Barn som eventuellt uppfyller kriterier för immunitet (det vill säga har haft en verifierad genomgången infektion de senaste sex månaderna) ska ändå vara hemma när det får nya luftvägssymtom med eller utan feber. Detta behövs för att inte smitta andra med förkylning, vilket kan leda till att fler barn och lärare behöver vara hemma/provta sig.

Dessa barn kan återgå till skola eller förskola efter två symptomfria dagar så fort de mår bra.

För mer information om immunitet, se Region Örebro läns hemsida för information till allmänheten om immunitet för Covid-19:

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Corona/Information-till-allmanheten/Immunitet-for-covid-19/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-15

Håll ut och håll avstånd!

En påminnelse om de råd som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor som fortfarande gäller. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och fortsätter hålla i, hålla ut och hålla avstånd!

Kom ihåg att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Håll avstånd till varandra både inomhus och utomhus.
 • Den som är sjuk stannar hemma från förskola och skola. Det gäller även vid lindriga symptom. Barnet ska vara symptomfri 2 dagar innan hen går tillbaka till förskola eller skola.
 • Skolplikt gäller och friska barn förväntas vara i skolan.

Förvaltningen följer löpande ny uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Exempel på vidtagna åtgärder

 • Förvaltningen har avstämningsmöten tre gånger i veckan
 • Information har satts upp ute i verksamheterna
 • Rum har möblerats om för att utöka avstånd mellan eleverna
 • Rutiner för måltidssituationerna har tagits fram
 • Barn och elever vistas utomhus så mycket det är möjligt
 • Beslut om att skolavslutningar genomförs utan vårdnadshavare
 • Beslut om olika avslutningsdagar i högstadiet

Mer information

Här kan du få mer information på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du få mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-05

Olika dagar för skolavslutningar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att större
gemensamma ceremonier eller samlingar vid skolavslutningar inte får anordnas
har nämnd för livslångt lärande beslutat att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter
för olika årskurser.

Årskurs F-6 slutar den 10 juni.

Årskurs 7 och 8 slutar tisdagen den 9 juni.

Årskurs 9 slutar onsdagen den 10 juni.

Detta för att minska antalet elever på skolan under skolavslutningsdagen.

Senast uppdaterad 2020-04-30

Skolavslutningar

Med anledning av förbudet mot arrangemang med fler än 50 personer så har förvaltningen tidigare beslutat att skolavslutningarna i år kommer att ske utan vårdnadshavare närvarande.

Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att genomföra andra avslutningsaktiviteter och har nu i samråd med rektorerna beslutat att niornas avslutningsmiddag ställs in.

Om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som öppnar upp för större sammankomster kan beslutet komma att ändras. Förvaltningen följer löpande ny uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Mer information hittar du här:

Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-04-17

Skolavslutningar

Med anledning av förbudet mot arrangemang med fler än 50 personer så har förvaltningen beslutat att skolavslutningarna i år kommer att ske utan vårdnadshavare närvarande. Möjligheterna för att genomföra andra avslutningsaktiviteter ses över och bedöms från fall till fall.

Om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som öppnar upp för större sammankomster kan beslutet komma att ändras.

Senast uppdaterad 2020-04-03

Kartläggning av behov av plats på förskola och fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skola.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Personer som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att erbjudas fortsatt plats på förskola och fritidshem för sina barn även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet?

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i kritiskt läge vill Kumla kommun veta om du som har barn inom förskola eller grundskola arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

E-tjänst för kartläggning av behov av plats

E-tjänst för att kartlägga behov av plats på förskola eller fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skola. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSenast den den 10 april måste du meddelat ditt behov.

Du behöver göra en anmälan per barn

Du ska endast fylla i e-tjänsten om det inte finns någon närstående eller annan person som kan ha omsorg om ditt barn. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner.

Vi kartlägger behoven

Resultatet är tänkt att fungera som en kartläggning av vilka behov av omsorg som finns i kommunen. Om regeringen eller huvudman fattar beslut om att skolor och förskolor ska stängas kommer ni att behöva fylla i en Ansökan om behov av förskola eller fritidshem.

Vill du veta mer?

Mer information kring  vilka yrken som detta gäller och hur processen kommer att fungera hittar du på här:

Klicka här för att ta del av MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad 2020-04-02

Uppdaterad information från skolöverläkaren

Vad gäller för sjuka barn och elever?

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Om personal märker att ett barn är sjukt , ha en dialog med vårdnadshavare i första hand. Om det blir en diskussion är det ytterst rektor som har rätt att besluta om barn ska vara i verksamheten eller inte.

Vem ska vara hemma?

Barn och personal i våra förskolor och skolor ska vara hemma då de är sjuka med symtom som snuva hosta eller feber även om det är lindriga besvär. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Hur länge ska man stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du är osäker på om du behöver uppsöka vård gå in på denna sida för råd och gör en självskattninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vad gäller om jag har allergi med snuva och/eller hosta?

För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola.

Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Om elev insjuknar med symtom på luftvägsinfektion i skolan

Om en elev eller ett barn insjuknar under dagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Eleven ska inte besöka skolsköterskan om det inte finns särskilda skäl för det. När eleven är hämtade städas detta rum extra noga.

Barn med kronisk sjukdom

Barn med immunbrister eller kroniska sjukdomar som normalt går i förskola eller skola ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som i nuläget inte innebär att stanna hemma från förskola eller skola. Som för alla barn gäller att vid infektions- eller luftvägssymtom ska barnet stanna hemma.

För barn med astma rekommenderas att man tar sin förebyggande, långverkande medicin för att vara bättre rustad för en luftvägsinfektion.

För barn med diabetes har man inte sett att de blir sjukare i luftvägsinfektionen Covid-19, men själva diabetessjukdomen kan bli svårare att hantera som alltid vid infektioner.

Barn med mycket hög infektionskänslighet, som av sin läkare fått instruktioner att undvika vistas i förskola/skola, undvika vistas i affärer, biografer och i folksamlingar samt ej använda allmänna kommunikationer, ska fortsätta följa dessa råd. Dessa barn och deras familjer informeras av sin läkare inför tex säsongsinfluensan och de riktlinjerna fortsätter att gälla även nu med covid-19. Vårdnadshavare som känner sig otrygga med att deras barn går till skolan på grund av specifika behov ska vända sig till sin behandlande läkare för råd.

Det är viktigt att följa rekommendationerna att elever och personal ska stanna hemma när de är sjuka, samt att skolan jobbar med hygienrutiner för att minska risken för smittspridning. Då kan eleverna tryggt vistas i skolan även om de har en kronisk sjukdom.

Barn som går i särskola eller träningsskola

Rekommendationerna ovan gäller även för elever i särskola eller träningsskola. Vårdnadshavare som känner sig otrygga med att deras barn går till skolan ska vända sig till sin behandlande läkare för råd.

Mer information finns att läsa på folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-25

Inventering av barnomsorgsbehov inför en eventuell stängning av förskolor och skolor

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När det gäller inventeringen av barnomsorgsbehov för de som har samhällsviktiga uppdrag så avvaktar vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd som ska gälla för skolhuvudmän, i det fall regeringen fattar beslut om tillfällig stängning.

Vi är väl förberedda

Vi är väl förberedda inför detta och har en plan för hur arbetet ska gå till. Så snart MSB:s arbete är klart kommer vi att gå ut med en allmän förfrågan till de som har barn och elever i våra verksamheter.

Senast uppdaterad 2020-03-25

Information till vårdnadshavare om Covid-19

Det har i dag förekommit uppgifter i media som kan tolkas som att allergiska barn inte ska gå till skolan, och att detta har varit nya besked från smittskyddet. Denna information behöver förtydligas något.

Det som gäller är följande:

- Folkhälsomyndighetens riktlinjer att personer med även milda luftvägssymtom ska stanna hemma från arbete och skola. Detta gäller även de som har en allergi.

- I början kan det vara svårt att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

- Om man tar medicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner kan man dra slutsatsen att det är allergi man har, och inte en luftvägsinfektion. Då kan man gå till skolan.

Påminnelse om skolnärvaro

Elever som inte har några symptom ska vara i skolan, verksamheten fortsätter som vanligt och skolplikt gäller fortfarande. Vi anpassar verksamheten utifrån gällande rekommendationer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/länk till annan webbplats

Nationella prov

Skolverket har beslutat att ställa in vårterminens nationella prov. Mer information finns på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyglänk till annan webbplats

Sammanslagningar

Det kan bli aktuellt att avdelningar/klasser slås samman och att personal flyttas mellan verksamheterna för att hjälpa till att täcka upp om det saknas personal. Det innebär att personal och vikarier från andra förskolor/skolor kan förekomma i ditt barns verksamhet.

Senast uppdaterad 2020-03-24

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Senast uppdaterad 2020-03-17

Information angående grundskola och förskola i Kumla kommun

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Om regeringen beslutar om att grundskolorna ska stängas så förbereder vi oss för att kunna genomföra distansundervisning för eleverna.