Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Företagare

Information till dig som företagare i Kumla kommun, med anledning av coronaviruset covid-19.

Senast uppdaterad 2021-02-25

Begränsning av öppettider för serveringsställen

Regeringen inför en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Mer om begränsningen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2021-01-20

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. I Örebro län pågår förberedelserna inför uppdraget.

Klagomål på trängsel i lokaler skickas till direkt till orebro@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens webbplats, tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-12-24

Förbud mot alkoholförsäljning efter klockan 20.00

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer från kl. 20.00.

Senast uppdaterad 2020-11-23

Förbud mot alkoholförsäljning efter klockan 22.00

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 20 november och gäller till utgången av februari 2021.

Regeringens hemsida, om förbudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-11-03

Lokala allmänna råd för att minska smittspridningen i Örebro län

Information från Länsstyrelsen i Örebro län till verksamheter med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala allmänna råd och Länsstyrelsens beslut om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.

Alla verksamheter bär ett eget ansvar att hålla sig informerade om de
råd som gäller med anledning av den pågående coronapandemi.

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Örebro länPDF

Senast uppdaterad 2020-07-01

Ny lag om tillsyn av serveringar

Från och med den 1 juli 2020 ansvarar kommunen för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

I tillsynen ingår bland annat att titta på så att det finns tillräckligt med avstånd mellan sällskap vid borden, att inte barservering förekommer, att restaurangägaren har rutiner för hur gästerna ska kunna hålla avstånd samt att de har ännu mer fokus på handtvätt och hygien.

Nyhet om tillsyn av serveringar

Kontaktuppgifter till företagsjouren

Senast uppdaterad 2020-04-06

Företagsjouren

Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Företagsjouren ska vara en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Ett stort antal aktörer finns knutna till initiativet som nu lanseras för att underlätta den svåra situationen som många företagare befinner sig i.

Ring oss på 019-602 99 00
Öppettider vardagar kl 8-16

Skicka e-post: foretagsjouren@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad 2020-04-03

Till företag i Kumla kommun – bedriver ni samhällsviktig verksamhet?

För att hindra smittspridning av coronaviruset Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om detta blir aktuellt måste vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas barnomsorg så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Mer information finns att läsa på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bedöm om ni bedriver samhällsviktig verksamhet

Som företag ska ni:

 • bedöma om ni bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4,
 • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.

Du ska inte:

 • anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till kommunen. Du behöver bara styrka detta om vi önskar intyg för en arbetstagare.

Inventering av barnomsorgsbehov

Kumla kommun har under fredagen den 3 april gått ut med en förfrågan till samtliga vårdnadshavare i vår kommun som har barn i förskola och på fritidshem för att se hur många som har behov av barnomsorg vid en eventuell stängning. Resultatet av denna inventering kommer att användas för att planera lokal- och resursbehov.

E-tjänst för att kartlägga behov av plats på förskola eller fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om en stängning blir aktuell så ska respektive vårdnadshavare anmäla behov av omsorg. Då en sådan anmälan inkommit till kommunen kommer kommunen att besluta om huruvida vårdnadshavaren har rätt till barnomsorg enligt föreskrift MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Detta blir aktuellt först vid en stängning och information om detta kommer då att skickas ut till vårdsnadshavare.

Senast uppdaterad 2020-04-01

För dig som företagare

På Region Örebro läns webbplats finns information för dig som företagare. Här finns bland annat information om:

 • ändringar i lagar och regler
 • arbetsbrist, uppsägning och korttidspermittering
 • betalningssvårigheter, finansiering och lån

Region Örebro läns webbplats för dig som driver företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-25

Hjälp i coronatider?

Timbanken stöttar ditt företag med frågor kring ekonomi, avtal och juridik. Helt gratis.

timbanken.se/orebrolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-03-24

Lokala åtgärder för att underlätta för företagarna i vår kommun

Under de senaste dagarna har allt fler branscher och företag påverkats negativt i och med coronaviruset Covid-19. Detta gäller även företag i vår kommun. Sveriges regering har presenterat en del förslag på åtgärder på nationell nivå, men för att måna om ett gott företagsklimat och för att underlätta för företagare i vår kommun kommer vi att införa ett antal åtgärder lokalt.

 • För oss i Kumla kommun är näringslivet oerhört viktigt. Vi har stora utmaningar framför oss och vi arbetar på bred front för att motverka de negativa effekterna av covid-19. Vår förhoppning är att detta åtgärdspaket ska underlätta i en svår tid, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.
 • Vi ser att Covid-19 påverkar, och kommer påverka oss alla, under en tid framöver. Vi arbetar för att kommunens verksamheter, även i denna tid ska fungera för kommunens medborgare och näringsliv, säger kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren.

Följande åtgärder kommer att införas skyndsamt och gäller för närvarande fram till och med den sista augusti 2020.

 • Vi kommer att skjuta upp debiteringen av kontroll- och tillsynsavgifter för livsmedelskontroller, miljötillsyn och serveringstillstånd till senare under året.
 • Vi erbjuder lokala leverantörer möjlighet till snabbare betalning av leverantörsfakturor, än de normala 30 dagarna.
 • Vi erbjuder företagare möjlighet till avbetalningsplaner vid likviditetsproblem.
 • Vi uppmanar lokala företag och kommuninvånare att gynna kommunens företag. Vi handlar i så stor utsträckning som det går lokalt, utifrån gällande regler och upphandlingar.
 • Vi kommer att tidigarelägga vårstädningen av torg, gator och vägar under vecka 13 för att på så sätt underlätta inför öppningen av uteserveringar till den 1 april.

Senast uppdaterad 2020-03-24

verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information som är viktigt för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset covid-19.

Här finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler, frågor och svar, stöd och mycket mer.

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster