Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Covid-19

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bilden visar en mikrobild på viruset Corona.

Läget i Kumla kommun (2020-11-24)

Kommunens inriktning är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi arbetar precis som vanligt inom våra verksamheter, men med särskild bevakning av den fortsatta utvecklingen av viruset.

Lokala allmänna råden förlängt till och med den 13 december

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att förlänga de lokala allmänna råden till och med den 13 december. Från och med den 24 november gäller också en publikgräns på åtta personer vid sammankomster och offentliga tillställningar.

Nyhet om de lokala allmänna råden.

Regional guidelines and restrictions in Örebro county

From 3 November until 13 December, everyone in Örebro county is urged to:

 • Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies are allowed.
 • Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports training for children and young people born in 2005 or later.
 • If possible, physical contact with people other than those with whom you live should be avoided. This means, among other things, to refrain from arranging or attending parties and similar social gatherings.

Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical examinations. However, anyone with possible Covid-19 symptoms should avoid any close contact with other people.

Business owners and employers should take action to ensure that visitors and employees are able to follow the general guidelines in the event of a local outbreak of Covid-19.

The stricter regional guidlines and restrictions may be extended.

Följ alla råd för att undvika, spåra och begränsa smittan

Som kommun följer vi alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att vi så långt som möjligt ska ha ett väl fungerande samhälle, om än covid-anpassat. När vi konstaterar smitta i personal, barn-, elev- eller brukar-grupper följer vi strikt smittskyddsläkarens råd om hur vi ska spåra och begränsa smittan. Vi kan bara vädja till att du gör samma sak, som medborgare eller företagare – följ myndigheternas rekommendationer och ta hand om dig och ta hänsyn till varandra.

1177- frågor och svar om de lokala allmänna råden

1177.se, svar på frågor till Region Örebro län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbud mot alkoholförsäljning efter klockan 22.00

För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet börjar gälla den 20 november.

Regeringens hemsida, om förbudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publikgränsen sätts till åtta personer

Från och med 24 november träder ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på över åtta deltagare i kraft. Förbudet gäller i fyra veckor. Du kan läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Polismyndighetens webbplats.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Länsstyrelsens webbplats om Omsättningsstöd till näringsidkarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till idrotten

Antalet personer som diagnostiserats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden. Insatser som nu görs av idrottsverksamheten är viktiga för att bromsa smittspridningen och din verksamhet kan göra skillnad.

Region Örebro län, information till idrottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldratelefon - 019-58 82 44

Är det utmanande att hålla ut med de nya restriktionerna när ni i familjen blir hemma mer tillsammans?

Föräldraskap kan vara utmanande i en vanlig vardag. Vardagen i en pågående pandemi med begränsningar i att träffa sitt nätverk, aktivera sina barn och att upprätthålla strukturer hemma kan vara en stor utmaning.

Våra familjebehandlare finns för dig när utmaningen blir för stor och du behöver stöd och hjälp i att hitta nya strategier och verktyg. Du når oss på vår föräldratelefon på 019-58 82 44 måndagar kl 10-13 samt torsdagar 13-15(helgfria dagar).

Samma rekommendationer för alla - gammal som ung!

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Dettta gäller från och med den 22 november 2020.

Information om nya förhållningsregler för personer som bor med smittade av covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tvingande förhållningsregler för den som bor ihop med någon som blivit smittad av covid-19. Det är läkare som beslutar om förhållningsregler och det kan till exempel innebära att man ska hålla sig hemma och inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Personer i hushållet som sedan tidigare har ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom sex månader undantas.

Information om förhållningsregler

När får barn och elever gå tillbaka till förskola och skola efter att ha stannat hemma på grund av luftvägssymtom?

Information från Kumla kommuns skolläkare.

Röda Korset kan ge dig stöd

Röda Korsets stödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som känner stress och oro kring coronaviruset covid-10 finns Röda kortsets stödtelefon. Ring telefon 0771-900 800, måndag-fredag kl. 21-16.

Avlidna och smittade inom Kumla kommuns verksamheter

Kumla kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller avlidna och smittade i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom exempelvis ett vård- och omsorgsboende så kommer de som kan vara berörda t.ex. hyresgäster, anhöriga och personal att få den information som de behöver.

Skyddsutrustning

Vi inventerar all skyddsutrustning tre gånger i veckan, Detta sker i alla våra verksamheter inom vård och omsorg för att snabbt kunna omfördela material, vilket vi också har gjort.

När det gäller inköp av skyddsutrustning har vi löpande kontakt med leverantörer.

Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

Under de senaste dagarna har frågan om skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg varit uppmärksammad nationellt, regionalt men också lokalt här i Kumla.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skyddsutrusning.

Vi använder visir i nära vård hos samtliga äldre brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi nu visir i nära vård hos samtliga äldre brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

Mat på kommunens serveringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda tills vidare.

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete mellan regionerna och Folkhälsomyndigheten.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112. För allmänna frågor om det nya coronaviruset finns det nationella informationsnumret 113 13.

Vanliga frågor och svar

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten, här kan du ställa frågor och få svar om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen

Klicka här för att komma till Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan också ringa 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

1177 Vårdguiden

Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19.

Mer information finns att läsa på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen - för personer över 65 år som behöver någon att prata med

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon?

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig.

Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15.

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Klicka här för att ta del avbris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Här kan du läsa om tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i coronatider. Kumla kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Er hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG, som samordnar frivilliginsatserna i Kumla kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter också att du som sänder in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av Folkhälsomyndigheten angivna riskgrupper.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand

FRG Örebro län

Information på andra språk