Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Covid-19

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bild

Läget i Kumla kommun (2020-05-29)

Kumla kommuns arbete kring coronaviruset Covid-19 leds av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver tas inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut, som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

Kommunens inriktning är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi arbetar precis som vanligt inom våra verksamheter, men planerar även för ett läge då vi kan komma att behöva prioritera samhällsviktig verksamhet.

Mer information finns att läsa under rubrikerna på denna sida:

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasium och vuxenutbildning
 • Vård och omsorg
 • Kultur och fritid
 • Företagare

Avlidna och smittade inom Kumla kommuns verksamheter

Kumla kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller avlidna och smittade i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom exempelvis ett vård- och omsorgsboende så kommer de som kan vara berörda t.ex. hyresgäster, anhöriga och personal att få den information som de behöver.

Den information som då avses kan exempelvis handla om hur vi arbetar för att minska en eventuell smittspridning. Detta arbete kommer att utgå från de riktlinjer som Region Örebro län och Folkhälsomyndigheten rekommenderar och kan röra sig om hur vår personal ska agera och hur eventuell provtagning ska gå till.

Skyddsutrustning

Vi inventerar all skyddsutrustning tre gånger i veckan, Detta sker i alla våra verksamheter inom vård och omsorg för att snabbt kunna omfördela material, vilket vi också har gjort.

När det gäller inköp av skyddsutrustning har vi löpande kontakt med leverantörer.

Nu är våra hyresgäster friska igen

Det är många som drabbas på olika sätt just nu, och det kommer många dystra rapporter från äldreomsorgen runt om i landet. Men det finns också solskenshistorier och på Hemgården har just de tre hyresgästerna som konstaterades smittade i covid-19 i april, blivit friskförklarade.

Här kan du läsa mer om detta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

Under de senaste dagarna har frågan om skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg varit uppmärksammad nationellt, regionalt men också lokalt här i Kumla.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skyddsutrusning.

Vi använder visir i nära vård hos samtliga äldre brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi nu visir i nära vård hos samtliga äldre brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

Olika dagar för skolavslutningar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att större
gemensamma ceremonier eller samlingar vid skolavslutningar inte får anordnas
har nämnd för livslångt lärande beslutat att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter
för olika årskurser.

Årskurs F-6 slutar den 10 juni.

Årskurs 7 och 8 slutar tisdagen den 9 juni.

Årskurs 9 slutar onsdagen den 10 juni.

Detta för att minska antalet elever på skolan under skolavslutningsdagen.

Mat på kommunens serveringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda till och med den 31 augusti. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

Är du 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla?

Kumla kommun erbjuder, dig som är 70 år eller äldre och som bor i Kumla kommun, hjälp med att handla.

Tjänsten är kostnadsfri, den gäller endast dig som är 70 år eller äldre och avser främst t.ex inköp av livsmedel samt apoteksärenden.

Kumla kommun har startat upp denna tjänst i samverkan med frivilliga resursgruppen som organiserar arbetet med inköpen.

Så här gör du för att få hjälp att handla

Om du behöver hjälp att handla kan du ringa oss på telefonnummer 019-58 80 00 på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09.00 – 10.00.

Detta telefonnummer bemannas av en utsedd person som tar emot dina önskemål. Det kan vara upptaget när du ringer, men ring då upp igen efter en stund. Du kommer att få en del frågor som vem du är, var du bor, hur vi kan nå dig, vad du behöver hjälp med och eventuell portkod. Allt för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Utkörning

Utkörningen av livsmedlen kommer att ske måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 15.00 – 19.00 och då är det viktigt att du är hemma och kan ta emot leveransen under denna tid.

Mer detaljer om hur detta fungerar praktiskt kommer att du få när du ringer.

Kostar denna tjänst något?

Nej, hjälpen är kostnadsfri och gäller endast dig som är 70 år eller äldre.

Vanliga frågor och svar

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen

Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan också ringa 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

När ska jag söka vård

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv men om du plötsligt blir mycket sämre och/eller får andningsbesvär även när du vilar ska du söka vård.

Ring alltid först istället för att åka till mottagningen eftersom det finns risk att du smittar andra:

 • Dagtid ringer du till din vårdcentral
 • Kvällar och helger ringer du 1177
 • Har du akuta besvär, ring 112

1177.se/Orebrolan/coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information samt länkar till information på teckenspråk och andra språk.

När ska jag kontakta vården? Gör en självtest

Gör en självskattning för att se om du kan ta hand om dig själv hemma eller om du behöver kontakta vården.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stanna hemma om du är sjuk

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka. Ändå ska du stanna hemma tills du är frisk och sedan ytterligare 2 dagar.

Sjuka familjemedlemmar

Du som bor med någon som är förkyld men känner dig frisk själv behöver inte stanna hemma.

När är man smittfri efter covid-19?

En person som har haft konstaterad covid-19, men som har haft så lindrig sjukdom att den klarat sig hemma, betraktas som smittfri:

 1. 2 dygn efter att symtom har upphört.
 2. Om torrhosta kvarstår, men övriga symtom (feber och andra luftvägssymtom) är borta sedan 2 dygn, är man smittfri om det då gått minst 7 dagar sedan symtomen började.

Detta innebär att personen kan återgå till arbete/skola. Ovanstående gäller även för en person som har haft luftvägsinfektion men inte har provtagits för covid-19.

Källa: Region Örebro län, smittskyddsenheten 2020-04-17

Är du över 70 år?

Då rekommenderar vi att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen - för personer över 65 år som behöver någon att prata med

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon?

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig.

Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15.

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i coronatider. Kumla kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Er hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG, som samordnar frivilliginsatserna i Kumla kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter också att du som sänder in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av Folkhälsomyndigheten angivna riskgrupper.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand

FRG Örebro län

Information på andra språk