Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Covid-19

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bilden visar en mikrobild på viruset Corona.

Läget i Kumla kommun (2020-09-14)

Uppdaterad information

Kumla kommuns arbete kring coronaviruset Covid-19 har tidigare letts av en så kallad stabsorganisation, som samordnar både planering och beslut som behöver tas inom samtliga verksamheter i kommunen. En krisledningsnämnd, som snabbt kan ta beslut, som i normalfallet tas av en eller flera andra nämnder, har även aktiverats.

Läget har dock förändrats vilket innebär att vi nu valt att avveckla stabsorganisationen. Anledningen till detta är att de flesta ärenden som gäller covid-19 nu inte längre behöver hanteras kommunövergripande.

Kommunens inriktning är att fortsatt följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi arbetar precis som vanligt inom våra verksamheter, men med särskild bevakning av den fortsatta utvecklingen av viruset.

Mer information finns att läsa under rubrikerna på denna sida:

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasium och vuxenutbildning
 • Vård och omsorg
 • Kultur och fritid
 • Företagare

När får barn och elever gå tillbaka till förskola och skola efter att ha stannat hemma på grund av luftvägssymtom?

Information från Kumla kommuns skolläkare.

Samarbetet med FRG avslutas

Vi har tidigare, med hjälp av Frivilliga Resursgruppen, erbjudit hjälp med att bland annat handla. Då efterfrågan varit låg den senaste tiden har vi nu beslutat att avsluta detta erbjudande.

Röda Korset kan ge dig stöd

Röda Korsets stödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som känner stress och oro kring coronaviruset covid-10 finns Röda kortsets stödtelefon. Ring telefon 0771-900 800, måndag-fredag kl. 21-16.

Besöksförbud på äldreboenden förlängs till och med 30/9

Regeringen förlänger det nationella besöksförbudet på äldreboenden att gälla till och med den 30 september. Förbudet gället på samtliga boenden i Kumla kommun.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.

Avlidna och smittade inom Kumla kommuns verksamheter

Kumla kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller avlidna och smittade i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom exempelvis ett vård- och omsorgsboende så kommer de som kan vara berörda t.ex. hyresgäster, anhöriga och personal att få den information som de behöver.

Skyddsutrustning

Vi inventerar all skyddsutrustning tre gånger i veckan, Detta sker i alla våra verksamheter inom vård och omsorg för att snabbt kunna omfördela material, vilket vi också har gjort.

När det gäller inköp av skyddsutrustning har vi löpande kontakt med leverantörer.

Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

Under de senaste dagarna har frågan om skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg varit uppmärksammad nationellt, regionalt men också lokalt här i Kumla.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skyddsutrusning.

Vi använder visir i nära vård hos samtliga äldre brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi nu visir i nära vård hos samtliga äldre brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

Mat på kommunens serveringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda tills vidare.

Ny lag om tillsyn av serveringar

Från och med den 1 juli 2020 ansvarar kommunen för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

I tillsynen ingår bland annat att titta på så att det finns tillräckligt med avstånd mellan sällskap vid borden, att inte barservering förekommer, att restaurangägaren har rutiner för hur gästerna ska kunna hålla avstånd samt att de har ännu mer fokus på handtvätt och hygien.

Här kan du läsa nyheten om tillsyn av serveringar

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete mellan regionerna och Folkhälsomyndigheten.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112. För allmänna frågor om det nya coronaviruset finns det nationella informationsnumret 113 13.

Vanliga frågor och svar

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten, här kan du ställa frågor och få svar om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen

Klicka här för att komma till Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan också ringa 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

När ska jag söka vård

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv men om du plötsligt blir mycket sämre och/eller får andningsbesvär även när du vilar ska du söka vård.

Ring alltid först istället för att åka till mottagningen eftersom det finns risk att du smittar andra:

 • Dagtid ringer du till din vårdcentral
 • Kvällar och helger ringer du 1177
 • Har du akuta besvär, ring 112

1177.se/Orebrolan/coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information samt länkar till information på teckenspråk och andra språk.

När ska jag kontakta vården? Gör en självtest

Klicka här för att göra en självskattning och se om du kan ta hand om dig själv hemma eller om du behöver kontakta vården.länk till annan webbplats

Stanna hemma om du är sjuk

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka. Ändå ska du stanna hemma tills du är frisk och sedan ytterligare 2 dagar.

Sjuka familjemedlemmar

Du som bor med någon som är förkyld men känner dig frisk själv behöver inte stanna hemma.

När är man smittfri efter covid-19?

En person som har haft konstaterad covid-19, men som har haft så lindrig sjukdom att den klarat sig hemma, betraktas som smittfri:

 1. 2 dygn efter att symtom har upphört.
 2. Om torrhosta kvarstår, men övriga symtom (feber och andra luftvägssymtom) är borta sedan 2 dygn, är man smittfri om det då gått minst 7 dagar sedan symtomen började.

Detta innebär att personen kan återgå till arbete/skola. Ovanstående gäller även för en person som har haft luftvägsinfektion men inte har provtagits för covid-19.

Källa: Region Örebro län, smittskyddsenheten 2020-04-17

Är du över 70 år?

Då rekommenderar vi att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Klicka här för att läsa mer på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen - för personer över 65 år som behöver någon att prata med

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon?

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig.

Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15.

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Klicka här för att ta del avbris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Här kan du läsa om tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i coronatider. Kumla kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Er hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG, som samordnar frivilliginsatserna i Kumla kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter också att du som sänder in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av Folkhälsomyndigheten angivna riskgrupper.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand

FRG Örebro län

Information på andra språk