Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Covid-19

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

1177.se, frågor och svar om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läget i Kumla kommun (2021-03-01)

Kommunens inriktning är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi arbetar precis som vanligt inom våra verksamheter, men med särskild bevakning av den fortsatta utvecklingen av viruset.

Nya beslut kopplat till covid-19

Vi befinner oss fortfarande i en extraordinär situation där covid-19-viruset har en fortsatt spridning. Vid en pressträff den 4 februari 2021 lämnade regeringen besked om ytterligare förlängning av nationella restriktioner. Kopplat till detta har vi i Kumla kommun tagit ett antal lokala beslut.

Nyhet om beslut som gäller mellan den 22 februari och 7 mars

Följ alla råd för att undvika, spåra och begränsa smittan

Som kommun följer vi alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att vi så långt som möjligt ska ha ett väl fungerande samhälle, om än covid-anpassat. När vi konstaterar smitta i personal, barn-, elev- eller brukar-grupper följer vi strikt smittskyddsläkarens råd om hur vi ska spåra och begränsa smittan. Vi kan bara vädja till att du gör samma sak, som medborgare eller företagare – följ myndigheternas rekommendationer och ta hand om dig och ta hänsyn till varandra.

1177- frågor och svar om de lokala allmänna råden

1177.se, svar på frågor till Region Örebro län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsade öppettider på serveringsställen och restauranger

Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.

Informationsmaterial om vaccination till invånare som har hemtjänst

Måndag den 8 februari klockan 14.00 kan invånare med hemtjänst börja boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen sker sedan vid en vaccinationsnod i länet.

Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller både den som har hemtjänst och närstående som bor i samma hushåll som den som har hemtjänst.

Tillgången på tider styrs av hur mycket vaccin som kommer. Om tiderna tar slut så kommer nya tider att läggas ut när ny leverans av vaccin har kommit.

Mer information och länkar gällande vaccination till invånare som har hemtjänst

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

Från och med måndagen den 25 januari ersätts rekommendationen om undervisning på distans med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet. Den nya rekommendationen gäller till och med den 1 april.

Folkhälsomyndighetens webbplats, gradvis återgång till närundervisning på gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. I Örebro län pågår förberedelserna inför uppdraget.

Klagomål på trängsel i lokaler skickas till direkt till orebro@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens webbplats, tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

Folkhälsomyndighetens webbplats, om mynskydd i kollektivtrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldratelefon - 019-58 82 44

Är det utmanande att hålla ut med de nya restriktionerna när ni i familjen blir hemma mer tillsammans?

Föräldraskap kan vara utmanande i en vanlig vardag. Vardagen i en pågående pandemi med begränsningar i att träffa sitt nätverk, aktivera sina barn och att upprätthålla strukturer hemma kan vara en stor utmaning.

Våra familjebehandlare finns för dig när utmaningen blir för stor och du behöver stöd och hjälp i att hitta nya strategier och verktyg. Du når oss på vår föräldratelefon på 019-58 82 44 måndagar kl 11-13 samt torsdagar 12-14 (helgfria dagar).

Avlidna och smittade inom Kumla kommuns verksamheter

Kumla kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller avlidna och smittade i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom exempelvis ett vård- och omsorgsboende så kommer de som kan vara berörda t.ex. hyresgäster, anhöriga och personal att få den information som de behöver.

Skyddsutrustning

Vi inventerar all skyddsutrustning tre gånger i veckan, Detta sker i alla våra verksamheter inom vård och omsorg för att snabbt kunna omfördela material, vilket vi också har gjort.

När det gäller inköp av skyddsutrustning har vi löpande kontakt med leverantörer.

Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

Under de senaste dagarna har frågan om skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg varit uppmärksammad nationellt, regionalt men också lokalt här i Kumla.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skyddsutrusning.

Vi använder visir i nära vård hos samtliga äldre brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi nu visir i nära vård hos samtliga äldre brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

Mat på kommunens serveringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda tills vidare.

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete mellan regionerna och Folkhälsomyndigheten.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112. För allmänna frågor om det nya coronaviruset finns det nationella informationsnumret 113 13.

Vanliga frågor och svar

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten, här kan du ställa frågor och få svar om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen

Klicka här för att komma till Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan också ringa 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

1177 Vårdguiden

Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19.

Mer information finns att läsa på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen - för personer över 65 år som behöver någon att prata med

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon?

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig.

Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15.

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Klicka här för att ta del avbris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Här kan du läsa om tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Vill du hjälpa till?

Det är många som hör av sig till oss och erbjuder sin hjälp för att stötta i coronatider. Kumla kommun samarbetar med Frivilliga Resursgruppen i Örebro län (FRG) när det gäller att organisera frivilliga.

Er hjälp är mycket uppskattad.

Så här gör du om du vill hjälpa till

Om du vill erbjuda din hjälp på något sätt kontaktar du FRG, som samordnar frivilliginsatserna i Kumla kommun.

Skicka e-post till FRG med ditt erbjudande. De uppgifter som vi vill ha av dig är då följande:

 • namn
 • bostadsort
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • om du har körkort och tillgång till bil

Vi förutsätter också att du som sänder in ditt erbjudande inte befinner dig i någon av Folkhälsomyndigheten angivna riskgrupper.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt FRG

E-postadress: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Tack på förhand

FRG Örebro län

Information på andra språk