Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Covid-19

Kumla kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

1177.se, frågor och svar om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läget i Kumla kommun (2021-05-31)

Kommunens inriktning är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Vi arbetar precis som vanligt inom våra verksamheter, men med särskild bevakning av den fortsatta utvecklingen av viruset.

Nya beslut kopplat till covid-19

Vi förlänger nu våra lokala beslut till och med den 31 augusti. Vi kommer dock succesivt att se över möjligheten till öppnande av verksamheter som idag är stängda.

Nuvarande beslut förlängs till och med den 31 augusti men vi kommer under denna period att se över möjligheten till öppnande av verksamheter som idag är stängda. Detta kommer att göras utifrån de regler, råd och rekommendationer som finns för att minimera risken för smitta. Det kan bland annat handla om att begränsa antalet besökare, se över rutiner för städning av lokaler, se till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion, markera avstånd i golvet eller att möblera om.

Nyhet om beslut som gäller mellan den 13 maj och 31 augusti

Nya beslut från och med den 1 juni

Följande beslut gäller mellan den 1 juni - 31 augusti 2021 eller tills dess att andra beslut fattas:

 • Kommunens museer öppnar från och med den 1 juni, mn med de restriktioner som för närvarande gäller för yta och antal besökare.
 • Guidningar som anordnas av Kumla kommun återupptas den 1 juni med begränsat antal deltagare utifrån de restriktioner som för närvarande gäller.
 • Biblioteket övergår till ordinarie öppettider för sommaren från och med 14 juni. Fram till och med den 13 juni gäller det som står här nedanför.
 • Vissa omklädningsrum öppnas upp vid match i högre divisioner från och med 1 juni. Detta i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer. I omklädningsrummen får inte samtidigt vistas fler personer än att varje person har tillgång till minst 10 kvadratmeter.
 • Kumlahallen och tennishallen öppnar från 1 juni med de restriktioner som gäller för yta och antal besökare.

Följ alla råd för att undvika, spåra och begränsa smittan

Som kommun följer vi alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att vi så långt som möjligt ska ha ett väl fungerande samhälle, om än covid-anpassat. När vi konstaterar smitta i personal, barn-, elev- eller brukar-grupper följer vi strikt smittskyddsläkarens råd om hur vi ska spåra och begränsa smittan. Vi kan bara vädja till att du gör samma sak, som medborgare eller företagare – följ myndigheternas rekommendationer och ta hand om dig och ta hänsyn till varandra.

Vinröd bakgrund med texten Nej, det är inte över samt loggor för Kumla kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Hämta testkit för covid-19 snabbt och enkelt

I Örebro län kan alla som behöver testa sig för covid-19 hämta testkit från särskilda lådor. Utan att boka tid. Du tar provet på dig själv och lämnar sedan in ditt prov i någon av lådorna för analys.

För att kunna använda erbjudandet behöver du ha e-legitimation för att koppla provet till dig via 1177.se. Lådorna finns tillgängliga under dagtid utanför länets samtliga vårdcentraler. Kvällar och helger finns minst en låda öppen i varje länsdel. Testa dig vid symtom, även milda.

Läs mer om testning för covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. I Örebro län pågår förberedelserna inför uppdraget.

Klagomål på trängsel i lokaler skickas till direkt till orebro@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens webbplats, tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldratelefon - 019-58 82 44

Är det utmanande att hålla ut med de nya restriktionerna när ni i familjen blir hemma mer tillsammans?

Föräldraskap kan vara utmanande i en vanlig vardag. Vardagen i en pågående pandemi med begränsningar i att träffa sitt nätverk, aktivera sina barn och att upprätthålla strukturer hemma kan vara en stor utmaning.

Våra familjebehandlare finns för dig när utmaningen blir för stor och du behöver stöd och hjälp i att hitta nya strategier och verktyg. Du når oss på vår föräldratelefon på 019-58 82 44 måndagar kl 11-13 samt torsdagar 12-14 (helgfria dagar).

Avlidna och smittade inom Kumla kommuns verksamheter

Kumla kommun kommer inte att publicera statistik vad gäller avlidna och smittade i våra verksamheter. När det finns bekräftade fall inom exempelvis ett vård- och omsorgsboende så kommer de som kan vara berörda t.ex. hyresgäster, anhöriga och personal att få den information som de behöver.

Skyddsutrustning

Vi inventerar all skyddsutrustning tre gånger i veckan, Detta sker i alla våra verksamheter inom vård och omsorg för att snabbt kunna omfördela material, vilket vi också har gjort.

När det gäller inköp av skyddsutrustning har vi löpande kontakt med leverantörer.

Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

Under de senaste dagarna har frågan om skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg varit uppmärksammad nationellt, regionalt men också lokalt här i Kumla.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skyddsutrustning.

Vi använder visir i nära vård hos samtliga äldre brukare

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Örebro läns smittskyddsläkares förtydligande använder vi nu visir i nära vård hos samtliga äldre brukare.

Detta är ett tillägg till de basala hygienrutinerna, dock med svagt stöd i forskningen. Tillägget är för att minska möjlig smittspridning till brukare från personal som inte har symptom.

Mat på kommunens serveringar

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att riskgrupper ska skyddas har vi beslutat att tillfälligt stänga våra seniorrestauranger. Det innebär att restaurangerna på Kungsgården, Kvarngården och Hemgården kommer att vara fortsatt stängda tills vidare.

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk

Region Stockholms telefonlinje på flera språk blir nu nationell genom ett samarbete mellan regionerna och Folkhälsomyndigheten.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Den som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Därefter väljer man önskat språk via följande knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/ amarinja
 5. Ryska

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112. För allmänna frågor om det nya coronaviruset finns det nationella informationsnumret 113 13.

Vanliga frågor och svar

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna om covid 19 och om smittspridning.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndigheten, här kan du ställa frågor och få svar om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information från ansvariga myndigheter om det nya coronaviruset covid-19 och hanteringen

Klicka här för att komma till Krisinformation.se, myndigheterna om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 - det nationella informationsnumret

Du kan också ringa 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

1177 Vårdguiden

Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19.

Mer information finns att läsa på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen - för personer över 65 år som behöver någon att prata med

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon?

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig.

Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15.

Tips om hur du pratar med barn om coronaviruset

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn (exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona).

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Klicka här för att ta del avbris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50.

Tips direkt till barn

Här kan du läsa om tips kring hur barn kan hantera orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Information på andra språk