Vätternvattenprojektet - dricksvatten från vättern

Flera kommuner i Örebroregionen har eller riskerar att få problem med sitt dricksvatten. För att trygga det framtida dricksvattenbehovet har fyra kommuner gått samman i en gemensam satsning för att i framtiden ta sitt dricksvatten från Vättern.

Örebroregionen växer och regionens invånarantal förväntas öka även i framtiden. Samtidigt har flera kommuner vattentäkter där det är, eller finns påtaglig risk för, problem med vattenkvaliteten och vattentillgången. Möjlighet till reservvattentäkter saknas i många fall och ett förändrat klimat medför ytterligare påfrestningar för kommunernas dricksvattenförsörjning.

En regional satsning

För att trygga regionens dricksvattenförsörjning har det under flera år pågått utredningar för att hitta en ny vattentäkt. Det har fastslagits att Vättern är det bästa alternativet och år 2018 bildades de kommunalägda bolaget Vätternvatten AB. Vätternvatten driver allt arbete med projektet och bolaget ägs av kommunerna som deltar i satsningen; Hallsberg, Kumla, Lekeberg samt Örebro kommun.

En bergtunnel ska leda vattnet från Vättern

Det nya dricksvattensystemet ska möjliggöras genom att en cirka fyra mil lång bergtunnel byggs mellan Vättern och ett nytt vattenverk sydost om Hallsberg. Därifrån ska vattnet transporteras i ledningar ut till kommunerna som ingår i satsningen.

Tunneln kommer att byggas med en svag lutning norrut från Vättern för att föra vattnet till vattenverket och leveransstationer i respektive kommun. Höjdskillnaden innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall, vilket är en stor vinst både för miljö och plånbok.

I vattenkranen från år 2035

Kommande år pågår arbete med utredningar och ansökningar för tillstånd. Det krävs bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

Målsättningen är vi ska få vatten från Vättern i kranarna från år 2035.

För mer information om Vätternvatten, besök Vätternvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan för projekt Vätternvatten