Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Vätternvattenprojektet

Kumla kommun deltar i Vätternvattenprojektet.

Kommunerna som deltar i projektet tar i huvudsak sitt dricksvatten från ytvattentäkter som sjöar och åar. Förändringar i klimat och natur ökar risken för en försämrad tillgång till vatten och vattenkvalitet. Många kommuner saknar också en reservvattentäkt.

Bra vattenkvalitet i stora mängder

Vättern är en av Sveriges djupaste och klaraste sjöar med en vattenkvalitet som gör den mycket lämplig som huvudvattentäkt till kommunerna i Örebro län.

En tunnel ska leda vattnet

Vättern ligger högre än Närkeslätten men där emellan finns dock en höjdrygg. Planen är att borra en fyra mil lång bergtunnel för att leda vattnet. Provborrningar och utredningar har visat att det är en klimatsmart lösning med lång livslängd.

Planen är att vattnet ska ledas till ett nytt gemensamt vattenverk utanför Hallsberg. Dricksvattnet transprorteras sedan vidare till våra kommuner via vattenledningar.

Arbetet går vidare i ett gemensamt bolag

Arbetet med att utreda möjligheterna för Vätternvatten har pågått sedan 2008. Det är ett långsiktigt och noggrant arbete.

Förutom Kumla kommun deltar kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Örebro. Tillsammans bildade vi ett mellankommunalt bolag - Vätternvatten AB, 2018.

Tidplan för projektet

Tidslinje som visar: Projektstart 2008, Inventering, Förstudie, Utredningar, Bolagsbildning 2018, Utredningar; Samråd; Ansöka tillstånd; Upphandling, Byggprocess 2025-2030, Driftsättning 2030-2031, Projektslut 2031.