Vattenskyddsområde

I Kumla kommun finns ett vattenskyddsområde och det är Blacksta.

Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäkszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Det är Länsstyrelsen som har beslutat att grundvattentäkten Blacksta är ett vattenskyddsområde. I högerkolumnen hittar du föreskrifter och karta över området samt beslut från Länsstyrelsen om att Blacksta är ett vattenskyddsområde.

Förslag på nytt vattenskyddsområde

Kommunen har ett förslag på ett nytt vattenskyddsområde i Blacksta. Det sträcker sig över en större yta än tidigare och medför lite förändrade regler.

Ta del av informationen här nedan

Information om förslaget har presenterats vid två tillfällen under våren.

Inkomna synpunkter behandlas nu innan ansökan kan fastställas politiskt och skickas till länsstyrelsen.