Vattenläckor - storlek och mängd

En droppande kran eller rinnande toalett förbrukar stora mängde vatten på kort tid. Hur mycket det handlar om kan du se i tabellen nedan. Först i liter per minut och sedan i kubikmeter per år.

Så här mycket vatten läcker ut om hålet är stort
som en :

Storlek på hålet

Flöde

liter per minut

Flöde

kubikmeter per år

Kostnad

kronor per år

(19,22 kr per kubikmeter vatten)

Enkrona

650

340 000

6 534 800

Penna

60

30 000

576 600

Tändsticka

6

3 000

57 660

Nål

0,6

300

5 766

Sytråd

0,06

30

577

Läckande WC-stol

0,08

40

769

Droppande kran

0,008 till 0,02

4 till 8

80 till 160

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, som fördelas så här:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 35 liter för WC-spolning
  • 35 liter för disk
  • 25 liter för tvätt
  • 65 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning