Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Avgifter

Vattentaxa

För normal hushållskonsument är vattenpriset 22,56 kr/m3 inklusive moms .

Skriv tabellbeskrivning här

1 liter vatten

0,022 kronor

Vattenmätaravgiften

522,03 kronor per år

Lägenhetsavgift

783,06 kronor per år

Tomtyteavgift

52,20 kr/år/100 m2

Mer information om priserna finns i Kumla kommuns vattentaxa.