Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Avgifter

Vattentaxa

För normal hushållskonsument är vattenpriset 22,56 kr per kubikmeter inklusive moms .

Vattentaxa

1 liter vatten

0,022 kronor

Vattenmätaravgiften

522,03 kronor per år

Lägenhetsavgift

783,06 kronor per år

Tomtyteavgift

52,20 kr per år och 100 kvadratmeter

 

Mer information om priserna finns i Kumla kommuns vattentaxa.