En levande stadskärna

Vi ska ha en attraktiv stadskärna med liv och rörelse!

I en levande stad behövs en stadskärna med aktivitet och rörelse. Vårt torg har ett väldigt attraktivt läge med resecentrum alldeles intill, vilket gör det enkelt för småföretagare att locka arbetskraft och kunder.

Med minskad handel i småstäders centrum behöver Kumlas stadskärna kompletteras med en annan typ av dynamik som ge förutsättningar för möten och samarbeten mellan olika typer av verksamheter. Det är också viktigt att stadskärnan är en levande plats för kumlaborna på fritiden.

Bostäder i centrum

Fler vill bo i centrala Kumla. Därför är förtätning i de mest centrala och stationsnära delarna av Kumla viktiga byggstenar i den fortsatta planeringen.

Rum för arbetsplatser

En strategi för stadskärnan är att skapa rum för arbetsplatser – och då inte enbart inom handel och service. Fastigheter i centrala Kumla kan anpassas så att småföretag och ensamföretagare skulle kunna hitta kontorsytor, där gemenskap, basservice och låga hyror kan utgöra en attraktiv kombination för småföretagaren. Företagarna skulle stimulera framför allt servicesektorn i vardagen, men också varandra genom att upptäcka vad andra i en liknande situation håller på med och kanske gemensamt kunna utveckla nya affärsidéer.

En social mötesplats

Stadskärnan ska också vara en social mötesplats för upplevelser och nöjen. Det är viktigt att arbeta med stadskärnans totala utbud i form av handel, restauranger, caféer, och service men också kultur och evenemang.

Torget och Kumla stadspark är två viktiga platser där vi vill se fler evenemang och aktiviteter för att stadskärnan ska bli en levande plats för Kumlaborna på fritiden.