Vår målbild - Den gröna småstaden

Översiktsplan 2040 har en målbild - Den gröna småstaden. Det innebär att staden ska växa på ett sätt så att Kumlas gröna småstadskaraktär bevaras och utvecklas och att man befinner sig i en hälsosam miljö där det är nära till natur och grönområden.

Vi ska bevara skog och grönområden

Bevarandet av den befintliga grönstrukturen, både större skogs- och naturområden samt mindre grönområden, är därför i fokus i planeringen. Staden ska inte bli överexploaterad när nya projekt tillkommer, utan ha en rimlig skala och en trivsam miljö.

Vi ska utvecklas smart med hållbar tillväxt

Framtidens Kumla ska locka till sig både människor och företag. Kumla kommun har ett strategiskt och attraktivt läge i förhållande till Örebro, och vi ska fortsätta dra nytta av det och utvecklas smart. Kumla ska vara en grön stad med hållbar tillväxt och ett lokalt näringsliv. Det ska finnas förutsättningar att bo och leva i hela kommunen. Översiktsplanens befolkningsmål för år 2040 är 28 000 invånare.

Målbildens fyra teman

Målbilden omfattar fyra teman som sammanfattar hur vi vill att Kumla kommun ska utvecklas fram till år 2040:

  • En levande stadskärna
  • Dörr till dörr
  • Leva i Kumla
  • Stad möter land