Upphävande av detaljplan för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl

Syftet med upphävandet för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl är att möjliggöra trafikverkets vägplan för riksväg 51.


Status

Detaljplanenär på samråd 9 - 23 september 2019.

Handlingar

FöljebrevPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta:

Gustav Hellund
Telefon: 019 – 58 81 20
E-post: gustav.hellund@kumla.se