Spannremmen 2

Detaljplanen ska ge möjlighet till ny- och ombyggnation inom fastigheten Spannremmen 2. Ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande vårdcentral är planerat att byggas och ersätta det nuvarande på fastigheten.

Området ligger utmed Norra Kungsvägen. Ett nytt vård- och omsorgsboende med tillhörande vårdcentral är planerat att byggas  vilket bland annat innebära fler lägenhetsplatser, större vårdcentral och möjlighet till annan service i området.

Status

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 6 september 2018.

Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2018.

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Sanda Madzo
Telefon: 019 – 58 80 00
E-post: sanda.madzo@kumla.se