Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Jupiter 4

Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en multisporthall med inriktning på padel, golf och styrketräning.

Området är beläget i västra Kumla, öster om väg 529.

Status

Detaljplanen är ute på samråd mellan 24 mars och 14 april 2021.

Handlingar

SamrådshandlingarPDF

PlankartaPDF

Gällande detaljplanPDF

Bilaga PM Dagvatten Jupiter 4PDF


Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Jessica Bäckman
Telefon: 019 – 58 80 00
E-post: jessica.backman@kumla.se