Detaljplan för Idrottsparken förskola

Planområdet

Detaljplanens syfte är att pröva och möjliggöra uppförandet för en förskola i idrottsparken.

Status

Detaljplanen är utställd för granskning mellan 27 januari - 17 februari 2023.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 780.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning betydande miljöpåverkan Pdf, 405.7 kB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se