Detaljplan för Idrottsparken förskola

Planområdet

Detaljplanens syfte är att pröva och möjliggöra uppförandet för en förskola i idrottsparken.

Status

Detaljplanen är utställd för samråd mellan 22 juni - 22 augusti 2022.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 Kumla eller e-post: samhallsbyggnad@kumla.se

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 882.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning betydande miljöpåverkan Pdf, 405.7 kB.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Gustav Hellund
E-post: gustav.hellund@kumla.seInnehåll