Detaljplan för Idrottsparken förskola

Planområdet

Detaljplanens syfte är att pröva och möjliggöra uppförandet för en förskola i idrottsparken.

Status

Detaljplanen var utställd för granskning mellan 27 januari - 17 februari 2023.

Detaljplanen kommer att behandlas för antagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 3 oktober 2023.

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 481 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 718.1 kB.

Bilaga 1- Bullerberäkning Pdf, 497.6 kB.

Bilaga 2- Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Kumla 12:2 m.fl Pdf, 7.6 MB.

Bilaga 3- Kompletterande grundvatten- och porgasundersökning Pdf, 4.1 MB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se