Idrottsparken, etapp 1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av  radhus- och stadsvillor.

Inom området finns det idag ett koloniområde och marken ägs av Kumla kommun.

Området är beläget i västra delen av Kumla tätort och begränsas i norr och söder av privatägda bostadsfastigheter, i öster av Hardmogatan, och i väster av Kumla-Frasses gata.

Status

Fått uppdrag.

Handlingar

Inga handlingar finns upprättade.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggarna:

Beatrice Rimmi
Telefon: 019- 58 89 04
E-post: beatrice.rimmi@kumla.se

Gustav Hellund
Telefon: 019-58 81 20
E-post: gustav.hellund@kumla.se