Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Idrottsparken, etapp 1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av  radhus/kedjehus och stadsvillor.

Området är beläget i västra delen av Kumla tätort och begränsas i norr och söder av privatägda bostadsfastigheter, i öster av Hardmogatan, och i väster av Kumla-Frasses gata.

Inom området finns det idag ett koloniområde och marken ägs av Kumla kommun.

Status

Detaljplanen är ute på granskning under tiden 23 oktober - 13 november 2020.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Beatrice Rimmi
Telefon: 019- 58 89 04
E-post: beatrice.rimmi@kumla.se