Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Gröna Sörby etapp 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och ett aktivitetsfält. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Aktivitetsfältet ska erbjuda upplevelser och motionsmöjligheter året om.

Området är beläget i nordvästra Kumla. Det gränsar i öster till bostadsområdet Skogsgläntan, i nordväst till Stenebäcken.

Status

Fått uppdrag.

Handlingar

Inga handlingar finns upprättade.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Linnea Hagenbjörk
Telefon: 019 – 58 80 00
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se