Kvarteret Fjärdingsmannen

Ägaren till fastigheterna i kvarteret Fjärdingsmannen önskar bygga fler lägenheter inom kvarteret genom att förtäta med en ny byggnad utmed Vattugatan.

Området är beläget i centrala Kumla, mellan Vattugatan, Södra Kungsvägen och Götgatan.

Status

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 6 september 2018.

Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2018.

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Sanda Madzo
Telefon: 019 – 58 80 00
E-post: sanda.madzo@kumla.se