Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Detaljplan för Vägtorget 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av livsmedelsbutik med tillhörande parkeringar och lastgård för området.

Planområdet gränsar till fastigheten vägtorget 2 i söder, Pokerskogen i norr, väg 641 i öst samt Skogstorpsskolan i väst. Marken som planområdet avser består av skog.

Status

Detaljplanen var på samråd mellan 22 oktober - 12 november 2021.

Planförslaget bearbetas nu inför granskning.

Handlingar

SamrådshandlingarPDF

PlankartaPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Jessica Bäckman
Telefon: 019 – 58 81 79
E-post: jessica.backman@kumla.se