Det Gröna Sörby

Kumla växer och nya bostäder behövs. Därför planerar Kumla kommun en ny stadsdel i västra Kumla - Det gröna Sörby.

En illustration som visar hur det skulle kunna komma att se ut i Det gröna Sörby

Tätorten möter landet

Det Gröna Sörby ligger ca 2 km från Kumla centrum, där Kumlas tätort möter den lantliga omgivningen. Gröna Sörby ska vara en levande stadsdel där rekreation och friluftsliv är en del av vardagen.

Blandad bebyggelse

Ett planprogram för området antogs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2016. Planprogrammet visar på ett förslag med ca 300 bostäder, både småhus och flerbostadshus, verksamhetsmark och ett större aktivitetsfält.

Bebyggelsen i området ska bjuda på en variation i gestaltning, höjd och upplåtelseform. Ett huvudstråk går genom området i nord-sydlig riktning. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför bilisten.

Granskning Etapp 1

Mellan den 2 september och 23 september 2019 är detaljplanen för etapp 1 utställd för granskning. I länken nedan kan du ta del av planhandlingarna och få information om hur du lämnar dina synpunkter.

Ta del av planhandlingarna.öppnas i nytt fönster

En illustration med hus och träd och med staden som siluett i bakgrunden.