Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder. Främst villor men även mindre flerfamiljshus så som parhus, radhus och kedjehus.

Området är beläget i västra delen av Hällabrottet, söder om Yxhultsvägen.

Status

Detaljplanen har varit ute på granskning 30 augusti - 13 september 2019 och bearbetas nu inför antagande.

Handlingar

UnderrättelsePDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Samrådsredogörelse, bilagaPDF

Plankarta, granskningPDF

FastighetsförteckningPDF

 

Bilaga 1 Arkeologisk utredningPDF

Bilaga 2 Arkeologisk förundersökningPDF

Bilaga 3 DagvattenutredningPDF

Bilaga 3:1 Bilaga 1 till dagvattenutredningenPDF

Bilaga 3:2 Bilaga 2 till dagvattenutredningPDF

 

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Beatrice Rimmi
Telefon: 019 – 58 89 04
E-post: beatrice.rimmi@kumla.se