Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Upphävande av detaljplan för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl

Syftet med upphävandet för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl är att möjliggöra trafikverkets vägplan för riksväg 51.


Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2019.

Handlingar

PlanhandlingarPDF

PlankartaPDF