Upphävande av detaljplan för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl

Syftet med upphävandet för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl är att möjliggöra trafikverkets vägplan för riksväg 51.


Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2019.

Handlingar

Planhandlingar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.