Upphävande av detaljplan för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl

Syftet med upphävandet för del av Byggnadsplan för del av fastigheten Ekeby 5 m fl är att möjliggöra trafikverkets vägplan för riksväg 51.


Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2019.

Handlingar

PlanhandlingarPDF

PlankartaPDF

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta:

Gustav Hellund
Telefon: 019 – 58 81 20
E-post: gustav.hellund@kumla.se