Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Sälen 8 - Ändra användning för fastigheten

Fastigheten Sälen 8 är idag bebyggd med ett bostadshus i 2 våningar och en ny detaljplan tas fram för att detaljplanen och verkligheten ska stämma överens.

Området är beläget i centrala Kumla, bredvid Hagaskolan.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 25 januari 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2018.

Handlingar

Lagakraft handlingPDF

PlankartaPDF

Bilaga 1 - TrafikbullerutredningPDF