Kv. Jägaren

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till förtätning för bostäder i centrala Kumla

Planförslaget innebär en förtätning av kvarteret Jägaren och möjliggör för ca 220 nya läggenheter, fördelat på ett seniorboende med ca 55 lägenheter, flerfamiljshus, lamellhus samt radhus, i kvarteret finns även plats för en förskola. Av befintlig bebyggelse inom kvarteret kommer de tre bostadshusen inom Jägaren 17, mot Köpmangatan, att bevaras, samt byggnaden på fastigheten Jägaren 21 som ska byggas om till en förskola.

Övriga byggnader kommer att rivas och ersattas med nya byggnader. De omkringliggande gatorna, Magasingatan, Kyrkogatan, Köpmangatan och Spannmå- lsgatan, tas ocksa med i planförslaget.

Området är beläget i centrala Kumla tätort, och begränsas i norr av Kyrkogatan, i öster av Köpmangatan, i söder av Spannmålsgatan och i väster av Magasingatan.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 12 december 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2019.

Handlingar

Laga krafthandlingar Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 927.4 kB, öppnas i nytt fönster.