Jupiter 4

Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en multisporthall med inriktning på padel, golf och styrketräning.

Området är beläget i västra Kumla, öster om väg 529.

Status

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 4 maj 2021.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2021.

Handlingar

PlanhandlingarPDF

PlankartaPDF

Gällande detaljplanPDF

Bilaga PM Dagvatten Jupiter 4PDF


Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planhandläggaren:

Jessica Bäckman
Telefon: 019 – 58 80 00
E-post: jessica.backman@kumla.se