Kvarteret Fjärdingsmannen

Ägaren till fastigheterna i kvarteret Fjärdingsmannen önskar bygga fler lägenheter inom kvarteret genom att förtäta med en ny byggnad utmed Vattugatan.

Området är beläget i centrala Kumla, mellan Vattugatan, Södra Kungsvägen och Götgatan.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 6 september 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 3 oktober 2018.

Handlingar

Lagakraft handling Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.