Det bästa gröna Sörby

En illustration som visar hus och träd med staden som siluett i bakgrunden.

Hur drömmer du om att bo och vad i ditt närområde skulle få dig att trivas?

För att få möjlighet att skapa Det gröna Sörby som vi drömmer om, behöver vi veta hur dina bo-drömmar ser ut. Hur vill du bo och vad vill du göra i ditt närområde?

Vad skulle få dig att trivas i Det gröna Sörby?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Inte viktigt för mig Vill jag gärna Helt avgörande
Jag vill kunna gå och cykla till centrum.

Det ska vara lätt att ta sig ut på motorvägen.

Det ska finnas handel i området.

Det ska finnas tillgång till kollektivtrafik.

Det ska vara varierad bebyggelse.

Det här skulle göra Det gröna Sörby attraktivt för mig.
Hur skulle du helst bo i Det gröna Sörby?
Hur skulle du helst bo i Det gröna Sörby?
Vad vill du kunna göra i den planerade aktivitetsparken?
Vad vill du kunna göra i den planerade aktivitetsparken?

Det här skulle jag vilja göra i aktivitetsparken.