Älvesta 1:2 och 1:3 m.fl.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder. Främst villor men även mindre flerfamiljshus så som parhus, radhus och kedjehus.

Området är beläget i västra delen av Hällabrottet, söder om Yxhultsvägen.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2019.

Handlingar

Planhandlingar Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 357.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Arkeologisk utredning Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Arkeologisk förundersökning Pdf, 6.6 MB.

Bilaga 3 Dagvattenutredning Pdf, 3.9 MB.

Bilaga 3:1 Bilaga 1 till dagvattenutredningen Pdf, 1.3 MB.

Bilaga 3:2 Bilaga 2 till dagvattenutredning Pdf, 1.3 MB.

Intresserad av småhustomt?

Kontakta servicecenter Telefon: 019-58 80 00
Eller besök denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.