Registrering av livsmedelsverksamhet​

 

Enligt livsmedelslagstiftningen måste du registrera din livsmedelsverksamhet hos kommunen. Detta gäller oavsett om du vill:

  • starta en helt ny livsmedelsverksamhet,
  • göra ett ägarbyte i befintlig verksamhet
  • vill byta bolagsform i den befintliga verksamheten
  • vill bedriva eller göra utökning av livsmedelsverksamhet i fler lokaler
  • starta en tillfällig livsmedelshantering

Anmälan om registrering ska ske senast 14 dagar innan planerat startdatum. Undantaget från anmälan om registrering till kommunen är alla anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, som till exempel slakterier, mejerier och äggpackningsanläggningar. Dessa ska alla registreras direkt under Livsmedelsverket.

Längre ned på sidan finns länk till vår e-tjänst där du kan registrera din livsmedelsverksamhet.

Om du inte registrerar får du betala en sanktionsavgift

Du får betala en avgift om du inte registrerar när du:

  • startar en ny verksamhet
  • tar över en befintlig verksamhet
  • byter företagsform i din verksamhet

Avgiften kallas sanktionsavgift och baseras på din verksamhets årsomsättning. Det gäller årsomsättningen för hela företaget eller verksamheten, inte bara den del som gäller livsmedelsverksamheten.

För landsting, kommunala verksamheter och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Om du har startat en verksamhet utan att registrera den får du betala en procent av din verksamhets årsomsättning.

Avgiften blir minst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.

Om du tar över en befintlig verksamhet, alltså gör ett ägarbyte, utan att göra en ny registrering blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen.

Avgiften blir minst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Registreringsbevis och avgift

Efter att din anmälan kommit in skickar vi en bekräftelse på att verksamheten är registrerad till den E-postadress eller postadress som angetts i din ansökan. Enligt lagstiftningen ska vi debitera verksamheten som registreras en registreringsavgift. Taxan för registreringen är en timavgift.

Vi gör inte någon prövning innan du öppnar. Istället gör vi en inspektion hos er en tid efter att verksamheten har startat. Då bedömer vi om verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Vi tittar på lokal, inredning och utrustning, hanteringen och förvaringen av livsmedel i verksamheten. En genomgång av er egenkontroll kommer också att ske vid besöket. Det är du som företagare eller verksamhetsägare som har hela ansvaret för att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen, både när det gäller lokalen och hanteringen av livsmedel. Tillsynskontrollen ska även fungera som ett stöd och vara en möjlighet för dig som företagare att få en bättre fungerande verksamhet.