Pågående markanvisningar

Gröna Sörby

Roten 1 och Roten 2 (ingår i samma markanvisning)

Välkommen att lämna förslag på byggnation av hyresrätter i Gröna Sörby
Roten 1 och Roten 2, om 2 188 kvm respektive 2 018 kvm.

Gröna Sörby kommer att växa fram till en stadsdel med bostäder, verksamheter samt natur- och rekreationsområden.

Här ges en möjlighet för exploatörer att lämna förslag på hur två tomter med radhus/kedjehus i 2-3 våningar ska utformas längs huvudstråket.
Som upplåtelseform för bostäderna önskas hyresrätter.

Ert förslag ska inkomma till Kommunen senast 15 november 2023.

Läs mer i Inbjudan till markanvisning. Pdf, 1.6 MB.

Specifik information för denna tomt:

För mer information, kontakta:

Stina Arnesson på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 89 89 Länk till annan webbplats.
stina.arnesson@kumla.se

Peter Carlevi på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 94 16 Länk till annan webbplats.
peter.carlevi@kumla.se