Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Tomt till flerbostadshus

Kumla är en växande stad och intresset för att bygga bostäder är stort.

Nu kan vi erbjuda en tomt för hyresrätter i Hällabrottet. Läs mer nedan och inkom med ditt förslag på byggnation senast 2020-08-31.

Det har under senaste året antagits tre nya detaljplaner för bostäder i Gröna Sörby, Älvesta och Ekeby där det planerats för småhustomter och flerbostadstomter. Markanvisningsprocessen för några av dessa är tänkta att starta under hösten 2020. Mer information om dessa områden och hur tidplanen är finns här.

Det finns flera projekt igång där olika exploatörer skapar bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter i Kumla. Här kan du läsa mer om Pågående byggprojekt i KumlaPDF.

Markanvisning - HÄLLABROTTET

Nu ges det möjlighet att exploatera en tomt i Hällabrottet med hyresrätter ert förslag ska inkomma till Kommunen senast 31 augusti 2020.

Läs mer i Inbjudan till markanvisning.PDF

Specifik information för denna tomt:

Tomten från Örstavägen

Tomten från Örstavägen

Generella riktlinjer och bestämmelser för byggnation i Kumla

När du ska bygga i Kumla finns det flera bestämmelser att ta hänsyn till för att din byggnation ska anpassas till Kumla.

Här finns filer och länkar till viktigt information:


Tillkommande kostnader vid köp av flerbostadstomt

När du köper en kommunal tomt för flerbostadshus betalar du för marken men du måste också betala andra kostnader och avgifter. Här nedan ser du exempel på vilka kostnader och avgifter det är:

Observera att det endast är preliminimära beräkningar.

Exempel

Kostnad/avgift

Anslutningsavgift för Vatten och Avlopp (taxa 2020), kostnaden beror på tomtens storlek, antal anslutningar och antal lägenheter.

ca 604.000kr*,

inklusive moms

Nybyggnadskarta, bygglov, startbesked, startbesked, husutsättning (taxa 2020)

ca xx 000 kr**

Stadsnät, Skanova/Telia

kontakta respektive leverantör

Anslutningsavgift för el

kontakta E-on

Lagfart

4,25% av egendomens värde + expeditionsavgift

Avstyckning

Kontakta Lantmäteriet

* Kostnaden är här beräknad på 7650 kvm, 1 anslutning och 20 lägenheter. Kontakta kommunen Vatten- och avloppsavdelning för en detaljerad kalkyl.

** Kostnaden är beräknad på "byggnader som inte är en- eller två-bostadshus" och "1001-5000 kvm (BTA+OPA)". Kontakta kommunens kart- och mätavdelning samt plan- och byggavdelning om du vill ha en mer detaljerad kalkyl.

Observera att kostnaderna ovan är angivna i cirkapriser och enligt gällande taxor och avgifter.

För mer information kontakta:

Ulrika Jemt

Mark- och exploateringsingenjör
019-58 89 89
ulrika.jemt@kumla.se