Tomt till flerbostadshus

Kumla är en växande stad och intresset för att bygga bostäder är stort.

Nu kan vi erbjuda en tomt för blandad bostads byggnad med härlig gårdsmiljö – Uttern. Läs mer nedan och inkom med ditt förslag på byggnation senast 31 maj.

Det har under senaste året antagits fyra nya detaljplaner för bostäder i Idrottsparken, Gröna Sörby, Älvesta och Ekeby där det planerats för småhustomter och flerbostadstomter.

Generella riktlinjer och bestämmelser för byggnation i Kumla

Tillkommande kostnader vid köp av flerbostadstomt

När du köper en kommunal tomt för flerbostadshus betalar du för marken men du måste också betala andra kostnader och avgifter. Här är några exempel som kan vara bra att ha koll på.

Exempel

Kontakt

Anslutningsavgift för vatten och avlopp. Kostnaden beror på tomtens storlek, antal anslutningar och antal lägenheter.

Kommunens VA-verksamhet.

Nybyggnadskarta, bygglov, startbesked, startbesked, husutsättning.

Kommunens Planavdelning och bygglovsavdelning.

Stadsnät, Skanova/Telia

Olika leverantörer.

Anslutningsavgift för el

E-on.

Lagfart

Lantmäteriet.

Avstyckning

Lantmäteriet.


För mer information, kontakta:

Cecilia Merin på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 89 89
cecilia.merin@kumla.se