Kartor och ritningar

Kumla kommun ansvarar för kartor över kommunens geografiska yta. Det gör vi genom tolkningar av flygfoton och mätningar i fält. Vi utför också mätningar för exempelvis nybyggnadskartor och husutsättningar och projektering av vatten, avlopp och bredband.

Använd kartan

I Kumlas karta kan du själv mäta sträckor eller ytor. Du hittar även det mesta av kommunens utbud markerat i kartan. Använd menyn Visa på kartan.

I våra arkiv

I Kumla kommuns arkiv finns bland annat detaljplaner, stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser med tillhörande handlingar.

Kommunen har även byggnadsritningar som tillhör de flesta byggloven som beviljats i kommunen under de senaste cirka 60 åren. Det arkivet innehåller främst fasad- och planritningar.

Du kan ta del av materialet

Du kan sjäv söka efter materialet i kommunens diarium här på webben. du kan också kontakta Servicecenter för att få ta del av en ritning eller handling.