Kartor och ritningar

Kumla kommun ansvarar för kartor över kommunens geografiska yta. Det gör vi genom tolkningar av flygfoton och mätningar i fält. Vi utför också mätningar för exempelvis nybyggnadskartor och husutsättningar och projektering av vatten, avlopp och bredband.

Använd kartan

I Kumlas karta kan du själv mäta sträckor eller ytor. Du hittar även det mesta av kommunens utbud markerat i kartan. Använd menyn Visa på kartan.

Nytt höjdsystem

Från och med den 15 oktober 2018 är Kumla kommun anslutna till rikets höjdsystem RH2000 och det gamla höjdsystemet RH70 slutar då att gälla.

Detta innebär att alla projekt som arbetar i RH70 under tiden som bytet sker kommer fortlöpa i samma höjdsystem tills projekten är avslutade.

Samma höjdsystemsskifte sker även i Hallsbergs kommun.

För alla som på något sätt jobbar med höjdinformation från kommunen är detta viktig information. Det gäller att kontrollera vilket höjdsystem som används för varje enskild handling. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så framgår det alltid vilket höjdsystem som används.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet. I Kumla kommun är det 0,203 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH70. I Hallsbergs kommun är det 0,200 meter högre och skiftet Östansjö/Vretstorp är 0,186 meter högre än det gamla systemet RH70.

Det nya referenssystemet i höjd

Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitét jämfört med föregångarna RH70 och RH00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Mer information

Plan- och Geodataenheten på Kumla kommun kan hjälpa till med frågor samt leverans av höjdfixar. Du når oss på 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kontakta även lantmäteriet om ni vill ha djupare information angående det nya höjdsystem, geoidmodeller etc.

I våra arkiv

I Kumla kommuns arkiv finns bland annat detaljplaner, stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser med tillhörande handlingar.

Kommunen har även byggnadsritningar som tillhör de flesta byggloven som beviljats i kommunen under de senaste cirka 60 åren. Det arkivet innehåller främst fasad- och planritningar.

Du kan ta del av materialet

Du kan sjäv söka efter materialet i kommunens diarium här på webben. du kan också kontakta Servicecenter för att få ta del av en ritning eller handling.